Eurostudent

Jak osiągnąć sukces w finansach i bankowości?

Choć specjaliści ds. rynku pracy od lat zwracają uwagę na to, że aby móc liczyć na dobrą pracę słuchacze kierunków związanych z finansami i bankowością jeszcze w czasie studiów powinni zadbać o zdobycie pierwszych zawodowych szlifów, tylko niewielka część studentów wykazuje w tym zakresie inicjatywę.

 

Tymczasem, jak wskazują doświadczenia pracodawców, uczelnie wyższe, mimo atrakcyjnych programów nauczania nie są w stanie wyposażyć studenta we wszystkie kompetencje wymagane przez rynek pracy.

 

Jak zauważa dr Łukasz Sienkiewicz z Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH związane jest to nie tylko z bardzo szerokim zakresem umiejętności wymaganych przez pracodawców na rozmaitych stanowiskach w sektorze finansów i bankowości, ale także z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy. – Chcąc dowiedzieć się jakie kompetencje i kwalifikacje wymagane są na poszczególnych stanowiskach w sektorze bankowości warto sięgnąć do Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce, którą opracował Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich. Znajdziemy w niej opisane dokładnie poziomy stanowisk bankowych wraz z wymaganiami, jakie są stawiane osobom ubiegającym się o nie – radzi dr Łukasz Sienkiewicz. Rozpoczynając studia z dziedziny finansów każdy student marzy o tym, że po ich ukończeniu wykonywać będzie ciekawą i dobrze płatną pracę. Aby to osiągnąć nie wystarczy koncentrować się wyłącznie na nauce – niezbędne jest podjęcie dodatkowych aktywności jeszcze w trakcie studiów. W jakie działania warto zainwestować i dlaczego?

 

Pokaż, ile jesteś wart

 

Jednym z najlepszych sposobów na dobry start kariery zawodowej jest udział w programie stażu bądź praktyk u wiodącego na rynku pracodawcy. Uczestnicząc w nich student zyskać może bardzo wiele –Jest to doskonały sposób na start zarówno dla studentów z gotowym planem na karierę zawodową, jak i dla tych bez konkretnej wizji. Podczas stażu studenci w warunkach (umiarkowanie) bezstresowych stawiają pierwsze kroki w świecie finansów, czerpią wiedzę od bardziej doświadczonych współpracowników i dostają szansę zajrzenia „od kuchni” do wymarzonej firmy. To ich pierwsze starcie „oczekiwania versus rzeczywistość” – mówi Dagmara Moczarska, konsultant w Antal Banking & Insurance. Co ważne, praktyka czy staż to nie tylko okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz również okazja do poznania własnych mocnych i słabych stron. – Mamy okazję odkryć czy dane stanowisko jest zgodne z naszymi predyspozycjami, czy może powinniśmy szukać dalej. A jeśli już się sprawdzimy i zdobędziemy pierwsze doświadczenie zawodowe podczas stażu może się okazać, że otrzymamy szansę zastania w firmie na dłużej – zaznacza Katarzyna Wandas z Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Postaw na jakość

 

Poszukując praktyki czy stażu warto zwrócić uwagę na jakość programu oferowanego przez pracodawcę. – Ważne, by wybrane praktyki nie polegały na „parzeniu kawy”, ale dotyczyły konkretnych zadań, których wykonanie ma wpływ na działalność firmy. Zdobyte dzięki temu doświadczenie daje studentowi znaczącą przewagę na rynku pracy – podkreśla Maria Ziółkowska Młodszy Konsultant HR w Dziale Rekrutacji LeasingTeam Group. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami z firmą PwC od lat promują wysokiej jakości programy, których zasady określone zostały w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Jest to zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany z udziałem kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w PSZK. – Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie i propagowanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Rozglądając się za stażem czy praktyką warto sprawdzić, czy firma, którą wybraliśmy spełnia jakościowe wymogi określone w tym dokumencie – radzi dr Łukasz Sienkiewicz z SGH.

Extracurricular activities

Poza uczestniczeniem w zajęciach przewidzianych w programie studiów warto zaangażować się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich związanych z profilem naszego wykształcenia oraz zainteresowań zawodowych. – Pozwoli nam to na poszerzenie i zweryfikowanie już posiadanej wiedzy. Projekty międzynarodowe realizowane na uczelniach również są dobrym pmysłem, podobnie jak działalność w organizacjach pozarządowych, działalność wolontaryjna, w ramach której możemy służyć już nabytą wiedzą, a przy okazji ją praktykujemy – zauważa Ałła Witwicka-Dudek, doradca kariery, coach ICC, Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ze względu na fakt, że finanse i bankowość są na specjalnością, która daje wiele możliwości pracy w środowisku międzynarodowym doświadczenia z tego obszaru są przez pracodawców szczególnie cenione – Praca w tych zawodach wymaga często komunikacji z osobami z innych kultur, pochodzących z różnych środowisk i miejsc na świecie. Zdarza się, że umiejętności młodych osób w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Aby nasza komunikacja stała się bardziej uniwersalna warto jak najwcześniej zdobywać doświadczenia pozwalające łatwiej odnaleźć się multikulturowym środowisku – radzi Monika Magdziarek z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Swoboda w komunikacji

 

By nie stresowała nas konieczność współpracy z osobami spoza naszego kręgu kulturowego warto brać udział w programach wymian studenckich bądź udzielać się w międzynarodowych organizacjach pozwalających na codzienne kontakty z obcokrajowcami. Pozwoli to nie tylko nabrać pewności siebie i łatwiej odnaleźć w międzynarodowym środowisku pracy, ale i podwyższy nasze kompetencje językowe – W pracy najważniejsza jest swobodna komunikacja w danym języku, zarówno w rozmowie bezpośredniej, jak i telefonicznej. W celu rozwinięcia swoich umiejętności językowych warto korzystać z oferowanych zajęć uniwersyteckich, szczególnie w grupach o wyższym poziomie niż ten, na którym jesteśmy. Istnieje również możliwość rozmów z obcokrajowcami np. przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus bądź obcojęzycznymi znajomymi. Nie warto wstydzić się przed innymi mówienia w obcym języku. Nawet jeżeli popełnimy mnóstwo błędów, będziemy mieli szansę sprawdzić, czy owe błędy faktycznie istotnie wpływają na komunikację – mówi Maria Ziółkowska z LeasingTeam Group.

 

Wymagania rynku

 

Z badań przeprowadzonych przez Akademickie Centrum Kariery i Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wynika, że najbardziej pożądane przez pracodawców są, poza znajomością języków obcych, kompetencje miękkie takie jak: umiejętności komunikacyjne, łatwość uczenia się, umiejętność współpracy zespołowej, samodzielność i dobra organizacja pracy. Informację tę potwierdza Monika Magdziarek z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dodaje: – Pracodawcy narzekają na nieumiejętność pracy w zespole wśród młodych absolwentów, na słabe umiejętności w zakresie radzenia sobie z dużą ilością pracy oraz jej rozplanowania w czasie, łatwą podatność na stres, niekiedy zwracają także uwagę na zbytnią nonszalancję oraz niefrasobliwość osób młodych przejawiającą się np. w braku punktualności – wymienia Monika Magdziarek. Świat finansów i bankowości jest znany ze swojej dużej dynamiki, dlatego każdy, kto poważnie myśli o karierze w świecie finansów, powinien jak najwcześniej zacząć trzymać rękę na pulsie śledząc profesjonalne publikacje oraz uczestnicząc w branżowych wydarzeniach. – Już w czasie studiów istnieje możliwość uzyskania licencji i tytułów respektowanych w świecie finansów. Dla przykładu, uzyskanie licencji maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w pracy o tym charakterze. Stwarza to studentom szansę wejścia na rynek pracy z mierzalną wartością intelektualną zweryfikowaną wcześniej przez Komisję Nadzoru Finansowego – zauważa Dagmara Moczarska z firmy Antal.

 

Jak widać, nie brakuje sposobów, dzięki którym student jest w stanie nie tylko zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, ale i znaleźć swoją niszę w rozległym sektorze finansów i bankowości. Warto podkreślić, że dzięki podjętym inicjatywom w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i twardych łatwiej jest wyróżnić się spośród wielu innych absolwentów kierunków związanych z bankowością i finansami.

 bp

foto shutterstock

 

Planując karierę w finansach i bakowości w międzynarodowym środowisku np. audycie czy doradztwie finansowym warto pomyśleć o pozyskaniu kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami:

  • ACCA (z ang. Association of Chartered Certified Accountants) – certyfikat międzynarodowej organizacji zrzeszającej finansistów z całego świata, jest uznawany przez państwa członkowskie UE i poza Europą;
  • CFA (z ang. Chartered Financial Analyst – dyplomowany analityk finansowy) to najlepszy sposób na karierę zawodową dla osób chcących pracować w firmach doradczych i konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, bankach, biurach maklerskich i innych instytucjach finansowych. Certyfikat nadawany jest przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Investment Management & Research (AIMR).
  • CIMA (z ang. The Chartered Institute of Management Accountants) – certyfikat brytyjskiego Instytutu Rachunkowości Zarządczej;
  • CIA (z ang. Certified Internal Auditor) – certyfikat amerykańskiego instytutu zrzeszającego audytorów wewnętrznych – Institute of Internal Auditors.

 

Oprac. Ałła Witwicka-Dudek, doradca kariery, coach ICC, Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Komentarze

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Feniks Media Group nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Nikt jeszcze nie skomentował tego materiału.
Przepisz kod z obrazka