Eurostudent

Profil pracodawcy

QIAGEN Business Services Sp. z o.o.


ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Bud. Sky Tower

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


Tel. +48 71 710 75 15
Fax +48 71 710 76 90


Rekrutacja.Wroclaw@qiagen.com

Join the revolution – and see how you can make a difference!


www.qiagen.com

www.qiagen.com/careers

Kim jesteśmy

QIAGEN jest liderem na rynku technologii innowacyjnych oraz wiodącym dostawcą odczynników i sprzętu wykorzystywanego w badaniach RNA, DNA i białek.


Firma QIAGEN powstała w Niemczech w 1984 roku. Dziś zatrudnia ok. 4000 osób w 30 krajach świata. Nieprzeciętne umiejętności, talent i zaangażowanie naszych pracowników są kluczem naszego sukcesu. Jesteśmy dumni, ponieważ nasza praca przyczynia się do poprawy życia i zdrowia innych.


QIAGEN Business Services (QBS) jako centrum usług wspólnych dla spółek firmy QIAGEN powstało pod koniec 2012 roku we Wrocławiu. Centrum zatrudnia obecnie ponad 150 pracowników głównie na stanowiskach księgowych w działach Accounts Payable, Accounts Receivable oraz General Ledger. QBS to jednak nie tylko księgowość, ale również Controlling, Customer Care, e-Commerce, Human Resources, Logistics, Marketing Excellence, Global KPI & Production Planning, Procurement, Quality Assurance i Service Solutions.


Pracujemy z pasją i wizją, aby osiągać nasze cele. W ten sposób tworzymy wartości dla naszych klientów, pacjentów, pracowników, partnerów i udziałowców.


Poprzez podejście do wszystkich w sposób otwarty i uczciwy budujemy trwałe relacje zarówno z klientami, jak i pracownikami.


Stale dążymy do lepszych rozwiązań i niezależnie od sytuacji jesteśmy innowacyjni, nawet jeśli nasze pomysły i rozwiązania wydają się niekonwencjonalne na początku!


Poprzez proces ciągłego uczenia się oraz doskonalenia zawodowego nadążamy za postępem technologicznym, zmieniającym świat.

Programy rozwojoweRozwój w QIAGEN Business Services:

Ścieżki kariery


W korporacji QIAGEN funkcjonują trzy ścieżki kariery, które są równie ważne. Podstawowe zadania przypisane do pełnionej roli decydują o jej przyporządkowaniu do jednej ze ścieżek. W ramach ścieżek otwarte są również awanse poziome.


1 Specjalista


Ta ścieżka kariery obejmuje poszerzanie wiedzy specjalistycznej w ramach konkretnego obszaru bez zarządzania zespołem pracowników. Stopnie kariery są zależne od poziomu skomplikowania wykonywanych zadań. Zadania nie mają ograniczeń czasowych i są przypisane do konkretnego działu lub specjalności.


2 Kierownik projektu


Zarządzanie projektami obejmuje prowadzenie projektów o różnym stopniu złożoności i rozwijanie wieloaspektowej współpracy. Stopnie kariery rozpoczynają się od ról wspierających na poziomie asystenta i dochodzą do ról polegających na samodzielnym realizowaniu kluczowych dla firmy projektów.


3 Lider zespołu


Ścieżka liderska zakłada rozwój pracownika w kierunku menedżera zespołu i obejmuje oparte na współpracy dążenie do wspólnego celu poprzez odpowiednie zarządzanie ludźmi i ich kompetencjami. Stopnie kariery można budować w oparciu o awans pionowy lub zmieniając dział czy funkcję.Proces rekrutacyjny


Kogo szukamy?


Idealny Kandydat na stażystę w QBS:

 • Swobodnie posługuje się językiem angielskim;
 • Dobrze opanował Ms Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint);
 • Angażuje się w powierzone zadania;
 • Szybko się uczy;
 • Potrafi pracować w zespole;
 • W stopniu komunikatywnym zna dodatkowy europejski  język obcy.

 

Co oferujemy?


- płatne i bezpłatne staże absolwenckie dla studentów kierunków filologicznych, ekonomicznych i nauk ścisłych,


- stałą pracę dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.


W trakcie stażu zapewniamy:

 • Możliwość zdobycia konkretnego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość nabycia nowych umiejętności;
 • Opiekę Mentora nad przebiegiem praktyki;
 • Przyjazną atmosferę;
 • Pracę w młodym zespole;
 • Możliwość posługiwania się językiem obcym w codziennej pracy.


Jak zaaplikować na staż?

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@qiagen.com


Co nas wyróżnia?
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych - „Szlachetna Paczka”, „Europe sees Africa”, „Bieg Firmowy”, „Wampiriada”;
 • Dbamy o rozwój naszych pracowników;
 • Aktywnie rekrutujemy i angażujemy się w ciekawe kampanie brandingowe, np. „Get Real”, „CEtalks";
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników – „QBS Health and Wellness Week”, „Bezpieczna Firma”.

Oferty pracodawców