Eurostudent

Profil pracodawcy


WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
ul. Hetmańska 120
rekrutacja@wskrz.com
tel. 17 854 6306, 17 861 5707

www.wskrz.com

» zobacz oferty pracy tej firmy «

Kim jesteśmy


WSK „PZL-Rzeszów” S.A. jest światowej klasy firmą konstrukcyjno-produkcyjną napędów lotniczych.
Od 2002 roku stanowi część United Technologies, która w Polsce zatrudnia prawie 10 000 pracowników, w tym 4000 w Rzeszowie.  

„Rozwiń skrzydła z WSK Rzeszów” to nie tylko slogan. Nasze 75-letnie doświadczenie nauczyło nas, że inwestowanie w kapitał ludzki jest tak samo ważne jak praca nad nowymi technologiami. Z powodzeniem potrafiliśmy to połączyć i możemy dziś powiedzieć, że zatrudniamy najlepszych specjalistów pracujących nad najnowszymi technologiami.

Jednym z atutów naszej firmy jest doskonała lokalizacja. Rzeszów jest stolicą przemysłowo-kulturalną województwa, centrum „Doliny Lotniczej”, która stawia na młodych ludzi i nowoczesność, nie zapominając o swoim dziedzictwie
kulturowym.

Przynależność do naszej firmy to z jednej strony wyróżnienie, z drugiej zaś zobowiązanie i wyzwanie. To także życiowa szansa na bardzo ciekawą pracę i wszechstronny rozwój. Znamy się na swojej pracy i rozumiemy, co jest
najważniejsze w zarządzaniu. Pragniemy być nie tylko wiarygodnym, ale także szanowanym pracodawcą.

Programy rozwojowe

W WSK Rzeszów inwestujemy w rozwój naszych pracowników, oferując szeroki pakiet różnorodnych programów rozwojowych.

Jednym z nich jest program „Scholar”, który umożliwia studiowanie na dowolnym kierunku. W ramach tego programu pokrywamy 100% kosztów wpisowego, czesnego oraz wymaganych w procesie nauczania podręczników.

Poza programem Scholar naszym pracownikom oferujemy:
- Program Finansowania Studiów Podyplomowych
- Program Finansowania Kursów Językowych
- bogaty Pakiet Szkoleń Wewnętrznych i Zewnętrznych
- kształcenie w miejscu pracy (np. w Szkole Spawacza WSK, Szkole Jakości WSK),
- możliwości udziału w ciekawych projektach krajowych i międzynarodowych,
- możliwości Rotacji Wewnętrznych oraz Przemieszczeń Krajowych i Zagranicznych dla pracowników różnych szczebli.

Szczególnym rodzajem tej formy rozwoju jest Operations Leadership Program, który oferuje pracownikom odbycie 2-letniego programu trzech ośmiomiesięcznych rotacji w polskich firmach UTC w obszarach: Jakości, Zarządzania Dostawami oraz Produkcji.

PRACODAWCA NA UCZELNI

Działalność naukowa wpisana jest w działalność naszej firmy. WSK Rzeszów wspiera oraz współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi z całego kraju. Są wśród nich m.in.: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, AGH, PAN.

Współpraca z Politechniką Rzeszowską obejmuje także możliwość prowadzenia badań naukowych, odbywanie praktyk studenckich oraz pomoc przy gromadzeniu materiałów do prac naukowych i dyplomowych. Uczelnia przygotowuje studentów
do pracy w WSK, a zakład zapewnia dostęp do najnowszej technologii i swoich laboratoriów.
WSK Rzeszów jest ponadto jednym z pomysłodawców projektów edukacyjnych, takich jak: Politechnika Dziecięca, Odlotowa fizyka i Sugestia.
 

Politechnika Dziecięca
to obecnie najpopularniejsza uczelnia na Podkarpaciu. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Rzeszowskiej i WSK Rzeszów. Ideą tego przedsięwzięcia jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi. W zajęciach, organizowanych w ramach Politechniki Dziecięcej, uczestniczą dzieci od 6. roku życia, a zagadnienia prezentowane są w przystępnej i interesującej formie.
 
Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie Politechniki Dziecięcej.
 
W tym samym celu i podobnej formie organizowane są także zajęcia dla starszych, którzy uczą się w gimnazjach i liceach. Do nich skierowane są programy Odlotowa fizyka i Sugestia.
 
Ponad 4900 gimnazjalistów oraz ponad 4300 uczniów szkół średnich  uczestniczyło dotychczas w tysiącach doświadczeń i setkach pokazów, które prezentowane są w każdej ze szkół podczas dwugodzinnej lekcji na temat wykorzystania najbardziej popularnych praw fizyki w lotnictwie.

 W 2012 roku firma WSK „PZL-Rzeszów”, wraz z Politechniką Rzeszowską, była inicjatorem powołania przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Do czołowych zadań Fundacji należy prowadzenie działalności oświatowo-naukowej, w szczególności w zakresie: popularyzacji nauki i edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast, popularyzacji idei kształcenia przez całe życie.

Proces rekrutacyjny


Kandydaci mają możliwość aplikowania na konkretne oferty pracy, bądź niezależnie od ofert poprzez przesłanie swoich dokumentów drogą mailową, ze wskazaniem obszarów, w których chcieliby podjąć pracę.


Na proces rekrutacji składa się kilka etapów:


1. Pierwszym etapem jest selekcja aplikacji.
2. Kandydaci spełniający kryteria na dane stanowisko zostają zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji – jest to rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem działu HR oraz kierownikiem rekrutującym. Na tym etapie możliwy jest także test umiejętności praktycznych np. z wiedzy technicznej.
3. W kolejnym etapie przeprowadzany jest test sprawdzający poziom języka angielskiego.
4. Czwartym etapem jest rozmowa z Prezesem Zarządu WSK Rzeszów.
5. Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego, kandydat otrzymuje informację zwrotną i przedstawiana mu jest oferta pracy.


ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI I STAŻE

Wspieramy i zachęcamy uczniów szkół średnich i studentów do zdobycia  pierwszych doświadczeń zawodowych.

Oferujemy możliwość odbycia praktyk programowych, jak i ponadprogramowych przez cały rok.

Można je odbyć w następujących obszarach:
zarządzanie produkcją
konstrukcja
technologia
jakość
działy wspierające (it, zakupy)

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w naszej firmie zapraszamy do przesłania CV wraz z podaniem na adres e-mail: gp.pwc.wsk.staze@wskrz.com

Oferty pracodawców