Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

10 efektywnych metod nauki języka obcego dla każdego

Planując naukę języka obcego, stoimy przed wyborem metody nauki. Warto jest dopasować metodę nauczania do własnych zdolności, preferencji i możliwości, np. czasowych. Jeżeli z góry wiemy, iż nie będziemy w stanie poświęcić na naukę za wiele czasu, jesteśmy mało dyspozycyjni i wolelibyśmy naukę zdalną, winniśmy postawić na naukę z aplikacjami mobilnymi, czy też poprzez korepetycje online.

Metod nauki na rynku funkcjonuje całkiem sporo, każda z nich jest skuteczna dla innej grupy docelowej odbiorców.

Poza metodą bezpośrednią jak i metodą zanurzenia warto pamiętać o metodach opartych na tradycyjnym modelu pięciu kompetencji, metodzie nauki języka poprzez słownictwo itd. Na wymienienie zasługują również metody autorskie jak metoda Krebsa, czy metoda Callana, znane ze szkół językowych oferujących kursy językowe właśnie tymi metodami. Poza metodami w sensie metodycznym warto zwrócić uwagę na metody nauki w kontekście organizacji nauki. W tym miejscu wymienić należy naukę indywidualną, grupową, stacjonarną, online, jak również mieszaną. Poniżej prezentuję przegląd dziesięciu subiektywnie wybranych najbardziej efektywnych metod nauki języka obcego dla każdego.

Jedną z najpowszechniejszych metod nauki są fiszki. Nauka słownictwa stanowi solidną bazę dla zdobywania i pogłębiania wiedzy językowej, co za tym idzie ucząc się słówek poprzez fiszki mamy szansę poznać język szybko i sprawnie. Warto dodać, iż fiszki to nie tylko słówka ze znaczeniem polskim, ale również przykłady zastosowania słówka w danym kontekście, ćwiczenie zapamiętywania poprawnej pisowni i wypowiedzi.

Coraz częściej tradycyjne fiszki na kartonikach zastępowane są fiszkami online, w związku z czym możliwe jest trenowanie wymowy powtarzając za lektorem, jak i tworzenie indywidualnych list powtórek na podstawie wyników wcześniejszych ćwiczeń i odpowiedzi na pytania sprawdzające. Bardzo podobną metoda nauki jest metoda post-it czyli tworzenia fiszek i otaczania się nimi na tyle, abyśmy wszędzie napotykali na elementy nauki. W metodzie tej istotne jest przyswajanie wzrokowe przy tak zwanej okazji. Najpowszechniej polecanym przykładem stosowania metody jest lustro łazienkowe, które oklejamy karteczkami ze słówkami i za każdym razem kiedy się czeszemy, poprawiamy makijaż, myjemy ręce zerkamy, nawet mimowolnie na karteczki zapamiętując i powtarzając słówka na nich zapisane. Pokrewną metodą jest nazywanie rzeczy w języku obcym.

Jest to metoda pokrewna bowiem również opiera się na fiszkach, które przyklejamy do przedmiotów realnych z danym znaczeniem. Identyfikacja nazwy z obrazem i możliwością skojarzenia danego przedmiotu, jego umiejscowienia, użycia itp. wspiera zapamiętywanie wielozmysłowe. Idąc dalej możemy wymienić metodę dotykową zwaną także touch. W tej metodzie bazujemy na nauce poprzez dotyk. Dzięki możliwości dotknięcia i doświadczenia danej sytuacji, czynności, przedmiotu, osoby tworzymy określone powiązania neuronowe zapamiętując o wiele bardziej trwale znaczenia danych słów.

 

Ważną metodą nauki jest sposób Tonyego Buzana

 

Polega ona na skojarzeniach oraz na uruchomieniu wyobraźni i stworzeniu oryginalnych i nie rzadko absurdalnych historii dotyczących danego słówka. Indywidualne skojarzenia pomagają zapamiętać o wiele więcej słówek w tym samym czasie. W ten sposób można nauczyć się również zasad gramatycznych, wymowy, pisowni. Do wyobrażeń, wizualizacji słówek i skojarzeń warto użyć dźwięków, kolorów, kształtów, a nawet konkretnych osób lub czynności. Jest to metoda bez wątpienia niejednorodna, bowiem każdy z nas może mieć zupełnie inne skojarzenia do tego samego słowa. Co więcej w metodzie tej warto również kojarzyć słowa o podobnym brzmieniu, rdzeniu. Wsparciem dla tej metody jest metoda mapy słówek tudzież mapy myśli. Wychodząc od ogółu i przechodząc do coraz większych szczegółów, aż do mało znaczących detali. Mapy słówek warto jest rozpisywać i rozrysowywać dosłownie na kartce papieru w formie graficznej, chociaż można tego typu mapy tworzyć także w swojej głowie. To już kolejna metoda bazująca na skojarzeniu.

Twarzą w twarz czyli dialog

Dość skuteczną metodą nauki jest dialog, nie musi być to realny dialog z drugą osobą (np. angielski online z lektorem), może być to dialog wewnętrzny. Jest to metoda bardzo wygodna, a polega na układaniu dialogu w danej tematyce w swoich myślach. Metoda ma wielu sceptyków, jednakże wystarczy spróbować, by się do niej przekonać. Dzięki treningowi w myślach stajemy się bardziej spontaniczni i otwarci w realnej konwersacji. Tej metodzie pokrewną są konwersacje z native speakerami, również na poziomie początkującym. Warto w tych metodach jest mówić, tworzyć zdania, pytania, skupiając się na funkcji komunikacyjnej, niekoniecznie na gramatyce i poprawności językowej. Poza konwersacjami w tym miejscu warto też wymienić metodę bezpośrednią, która kładzie nacisk na wymianę zdań, rozmowę na każdy temat.

Istotną grupą metod nauczania są metody nauki poprzez osłuchanie się i obycie z językiem, żywym językiem. W tym celu idealnym jest wyjazd w naturalne środowisko języka, by zanurzyć się w języku, jednak gdy takich możliwości nie posiadamy możemy ograniczyć się do nauki poprzez różne formy rozrywki. Wbrew pozorom skutecznie możemy uczyć się języków poprzez:

  • Literaturę

  • Blogi

  • Filmy

  • Muzykę

  • Oglądanie wiadomości telewizyjnych

  • Używanie zagranicznych mediów społecznościowych

 

Czerpiąc z każdej możliwości obcowania z językiem i używania go w życiu codziennym mamy okazję nauczyć się o wiele więcej niżeli na zorganizowanym kursie językowym z udziałem podręczników  i pomocą lektora językowego.