Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

11. Dni Tischnerowskie 27 – 30.04.2011

Głównym organizatorem 11. Dni Tischnerowskich jest Instytut Myśli Józefa Tischnera wraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II

PROGRAM 11. DNI TISCHNEROWSKICH, KRAKÓW, 27 – 30 IV 2011
Pod patronatem Metropolity Krakowskiego JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

środa, 27 IV

17.00 Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 11
Msza święta w intencji Księdza Profesora Józefa Tischnera

18.00  Galeria PWST, ul. Straszewskiego 22
Otwarcie wystawy obrazów Mariana Gromady z cyklu Byli chłopcy byli… i portretów ks. Józefa Tischnera

19.00  Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera:
Piotr Sikora wyróżniony w kategorii „myślenia według wartości” za książkę Logos niepojęty

Dariusz Kosiński wyróżniony w kategorii „nieszczęsny dar wolności” za książkę Teatra polskie. Historie.

Uniwersytet Dzieci , reprezentowany przez Agatę Wilam, wyróżniony w kategorii „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za imponujące pomysłowością, rozmachem i jakością „meblowanie” najmłodszych głów.
Prowadzenie spotkania :  Łukasz Tischner  i Henryk Woźniakowski

 
czwartek, 28 IV

10.00  Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Międzynarodowa sesja naukowa „Twarze i maski patriotyzmu” – część I prof. Jerzy Szacki, Patriotyzm jako „błąd” i jako „cnota”

dr Marek A. Cichocki, Czy istnieje metafizyka państwa?

dr Tadeusz Szawiel, Egzystencjalne źródła patriotyzmu i rzeczywistość społeczna

prof. Zbigniew Stawrowski, O ojczyźnie i patriotyzmie w duchu tischnerowskim

prowadzenie: o. prof. Jan A. Kłoczowski OP
 
18.00  Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
Czytamy Tischnera: Chochoł sarmackiej melancholii – głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera w wykonaniu Romana Gancarczyka – PWST

piątek, 29 IV

 

10.00  Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Międzynarodowa sesja naukowa „Twarze i maski patriotyzmu” – część IIdr Ján Čarnogursky, Nacjonalizm kontra patriotyzm

prof. Bronisław Łagowski, Polska gnoza narodowa

prof. Dariusz Kosiński, Ulica jako teatr narodowy. Patriotyzm po 10 IV

dr Dariusz Gawin, Przyszłość patriotyzmu

prowadzenie: prof. Aleksander Bobko

17.00  Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Colloquia Tischneriana – wykład prof. Władysława Stróżewskiego Problemy uczestnictwa

18.30  Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Jaskinia filozofów – O ojczyźnie, miłości i sprawach pokrewnych rozmawiają
dr Ján Čarnogursky, o. prof. Jan A. Kłoczowski OP i prof. Władysław Stróżewski,
 prowadzenie: Elżbieta Kot i Wojciech Bonowicz


sobota, 30 IV

11.00 WSE im. ks. Józefa Tischnera, ul. Westerplatte 11
Spotkania Filozoficzne Młodych z udziałem młodzieży szkół tischnerowskich, organizowane przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera i Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz WSE.
W programie m.in. warsztaty filozoficzne oraz prezentacje artystyczne uczniów.

17.00   Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Ojczyzna Tischnera – spektakl multimedialny przygotowany przez PWST z udziałem:
Ewy Kaim, Krzysztofa Globisza, Jerzego Stuhra oraz zespołu „Łopuśnianie”
scenariusz i reżyseria Ewa Kutryś  – wstęp za zaproszeniami do odbioru:

w księgarni Znak, ul. Sławkowska 1 oraz w PWST, ul. Straszewskiego 22

 
Wydarzenia towarzyszące:

Majówka Tischnerowska Szkół Podstawowych i Specjalnych   28-29 IV, organizator: Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera
Tischner na murach – myśli księdza profesora Tischnera w przestrzeni miejskiej – projekt realizowany we współpracy z Michałem Zabłockim
27-30 IV ściana ulicy Brackiej, emisja godz. 21.00-2.00 w nocy