Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

17.10.2012 Targi Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do udziału w Targach Pracy 17 października 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w budynku Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej w godzinach 10:00 – 15:00.

Ideą Targów jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia niezbędnej wiedzy na temat kierunków rozwoju firm z branży finansowej, produkcyjnej oraz IT. Jest to szansa na spotkanie tych, którzy chcą odnaleźć się na rynku pracy z Pracodawcami i weryfikacja wzajemnych oczekiwań.

Zapraszamy na stronę: www.biurokarier.ue.wroc.pl