Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

170 mln więcej na kierunki zamawiane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w poniedziałek, 22 czerwca, uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane".

Kwotę 200 mln złotych powiększono o 170 mln złotych, co pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Pierwotnie miało być sfinansowanych 27 projektów na 21 uczelniach, ale po wczorajszej decyzji uda się zrealizować łącznie 59 projektów na 42 uczelniach. Programem objętych zostanie już w tej edycji dodatkowo nawet 10 tysięcy studentów.

– Cieszę się, że udało nam się uzyskać dodatkowe środki na program kierunków zamawianych, co pozwoli na sfinansowanie wszystkich najlepszych projektów. Zainteresowanie uczelni, a przede wszystkim przyszłych studentów jest tak duże, że bardzo zależało nam na możliwości uruchomienia już teraz jak największej ilości projektów w całej Polsce. To ogromna szansa dla młodych ludzi, podejmujących w tym czasie ważną życiową decyzję o wyborze kierunku kształcenia – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program „kierunków zamawianych” uruchomiony został pilotażowo w październiku 2008 roku. Łączny budżet do 2013 roku wynosi 1,5 mld złotych. Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Najlepsi studenci, nawet 50 procent na roku, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Żródło: MNiSW