Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

20. urodziny Erasmusa – relacja z obchodów

Program Erasmus już całe 20 lat wspiera mobilność studentów dając im okazję do poznania życia w odmiennej kulturze oraz zawarcia międzynarodowych przyjaźni. 20 kwietnia był dniem obchodów XX- lecia Erasmusa, w którym nie zabrakło szerokiego wachlarza różnego rodzaju imprez.

Organizatorami wydarzeń w Polsce były Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus oraz stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska (ESN). 20 kwietnia we wszystkich miastach akademickich, gdzie działają sekcje lokalne ESN odbyły się happeningi, parady, wystawy, spotkania, koncerty i seminaria. Główne wydarzenia odbyły się jednak w Krakowie, gdzie przyjechał Erasmus Van odwiedzający wszystkie kraje uczestniczące w programie oraz zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem m.in. Beaty Skibińskiej z FRSE, Mirosława Klimkiewicza – koordynator programu Erasmus na Uniwersytecie Jagiellońskim, Małgorzaty Wawrzonkowskiej (pr ESN), Krzysztofa Dzikowskiego- przewodniczącego stowarzyszenia ESN Polska, Agnieszki Kargul- koordynatora obchodów w Krakowie. Podczas konferencji ogłoszony został ogólnopolski konkurs „Erasmus – co to dla mnie znaczy?”, wymienione zostały same zalety uczestnictwa w programie oraz zwrócona została uwaga na bardzo szybki rozwój programu, do którego z roku na rok dołącza coraz więcej uczelni z rożnych państw europejskich. Obchody krakowskie: mecz piłki nożnej, urodzinowa parada oraz impreza w klubie Studio, którą niewątpliwie uatrakcyjnił 30- kilogramowy tort i szampan, zorganizowane zostały przez stowarzyszenia ESN działające przy Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo- Hutniczej i przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz we współpracy z samorządami studenckimi innych krakowskich uczelni.