Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na III ogólnopolską konferencję naukową „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, która odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia 2018 roku w Warszawie na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie bezpieczeństwo międzynarodowe oraz współczesne problemy i wyzwania towarzyszące jego kształtowaniu na świecie. To kolejna odsłona naszego, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem, wydarzenia dającego szansę na integrację środowisk polskich praktyków, naukowców, studentów oraz licealistów zajmujących się problematyką szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Panele tematyczne będą dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem militarnym, gospodarczym i ekologicznym, politycznym, informatycznym oraz pozostałymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podczas zeszłorocznych edycji swoją obecnością oraz wsparciem merytorycznym debaty zaszczycali nas m.in.: Adam Bodnar, Paulina Karwowska, Prezydent Bronisław Komorowski, Janina Ochojska, Krzysztof Olendzki, Janusz Piechociński, Jolanta Kwaśniewska i wielu innych. W tym roku również będzie można liczyć na zaangażowanie ważnych postaci polskiej polityki i autorytetów w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Tegoroczne panele tematyczne wyglądać będą następująco:

 

Panel I: Bezpieczeństwo militarne

W panelu zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem militarnym i zagrożeniami   dotyczącymi wszelkiego rodzaju ataków militarnych. Prelegenci poruszą zagadnienia odnoszące się do efektywności i skuteczności działań państw i organizacji międzynarodowych w zapewnianiu tego rodzaju bezpieczeństwa.

 

Panel II: Bezpieczeństwo gospodarcze i ekologiczne

W ramach panelu zostanie poruszona kwestia gospodarczego potencjału bezpieczeństwa, pojmowanego jako podstawa do określenia potęgi, skuteczności i międzynarodowej pozycji danego państwa. Osią przewodnią będą wzajemne interakcje pomiędzy państwami jak i organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i ekologicznego. Ponadto uczestnicy przedstawią swoje opinie na temat możliwości rozwojowych i głównych zagrożeń zewnętrznych prowadzących do zakłóceń w funkcjonowaniu państwa z perspektywy szeroko pojętej gospodarki.

 

Panel III: Bezpieczeństwo polityczne

Panel będzie okazją do dyskusji nad najszerszym wymiarem bezpieczeństwa, określającym stan pewności przetrwania i rozwoju systemu politycznego danego państwa, a więc stabilności rządów oraz wewnętrznej stabilności państwa. Dodatkowo zostaną poruszone kwestie dotyczące środków i metod działania mających na celu wykrycie i likwidację zjawisk, które mogą zagrozić interesom politycznym danego kraju.

Panel IV: Bezpieczeństwo socjalne, społeczne i kulturowe

Panel poświęcony będzie zagadnieniom związanym z państwową gwarancją zaspokojenia potrzeb społecznych ludzi spowodowanych ryzykiem socjalnym. Ponadto poruszone zostaną kwestie odnoszące się do powiązań występujących pomiędzy bezpieczeństwem a kulturą, które są trwałym elementem życia społecznego.

 

Panel V: Bezpieczeństwo informatyczne

W ramach panelu prelegenci rozważą kwestie odnoszące się do sposobów zapewniania bezpieczeństwa informatycznego w państwach oraz organizacjach międzynarodowych. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego zostanie przedstawiona przez prelegentów jako nowe wyzwanie pojawiające się w stosunkach międzynarodowych dla zapewnienia właściwej stabilności państw.

Panel VI: Pozostałe aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego

Panel będzie dotyczył pozostałych zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, odnoszących się do innych jego aspektów.

 

W każdym panelu wystąpi ekspert oraz trzech studentów/doktorantów z różnych polskich ośrodków naukowych. Zgłoszenia można wysyłać do 11 marca 2018. Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/782636755261889/