Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

W jaki sposób pracodawcy współpracują z uczelniami wyższymi?

 

Pracodawcy bardzo chętnie podejmują współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim. Obecnie można to zauważyć dzięki zaangażowaniu w staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, współorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach których zaoferowano niemalże dwieście miejsc stażowych dla studentów. Należy dodać, że rekrutacja pracodawców wciąż trwa i ta liczba będzie się zwiększać.
Poza stażami pracodawcy chętnie przyjmują studentów w ramach bezpłatnych praktyk na okres od miesiąca do trzech miesięcy. Nabór na praktyki trwa przez cały rok. Na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się aktualnie ponad pięćdziesiąt ofert praktyk. Ponadto pracodawcy regularnie przysyłają oferty pracy oraz staży, które zamieszczane są na stronie internetowej oraz w social mediach Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym kwartale 2018 roku zamieszczono prawie 200 ogłoszeń o pracę, staże czy praktyki. Dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się Giełdy Pracy – cykliczne wydarzenie, organizowane dwa razy do roku: wiosną i jesienią. W marcu br. odbyła się ich VII edycja, w której udział wzięło ponad pięćdziesięciu pracodawców. Podczas dwóch dni przedstawiciele firm przeprowadzili cztery warsztaty praktyczne dla studentów oraz odbyło się 120 piętnastominutowych rozmów rekrutacyjnych. Chęć wzięcia udziału we wstępnych rozmowach rekrutacyjnych podczas Giełd Pracy wyraziło 17 firm. Pracodawcy korzystają także z możliwości promowania swoich organizacji poprzez wystawiennictwo stoisk promocyjnych na wybranych Wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego. Inicjują prowadzenie wykładów, warsztatów lub gier symulacyjnych, a także organizują dni otwarte w swojej firmie dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jest otwarte na nowe formy współpracy i z chęcią angażuje się w realizację pomysłów ze strony pracodawców – Prof. dr hab.
Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Nasza uczelnia już od wielu lat podejmuje aktywną współpracę z pracodawcami na wielu płaszczyznach. Jedną z form takiej aktywności jest ich przynależność do Rad Biznesu oraz udział w charakterze ekspertów w konferencjach, sympozjach i debatach organizowanych przez UEK.

Ponadto pracodawcy chętnie angażują się wydarzenia organizowane na naszej uczelni, tj.: Targi Pracy, 4 Sfery Kariery.

Jako doświadczeni praktycy często prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych. Organizują także Akademie Biznesowe dla naszych studentów – Prof. UEK, dr hab. inż. Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Mamy na uczelni wiele przykładów współpracy naszych studentów i absolwentów z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Wprawdzie nie w każdym przypadku da się precyzyjnie wskazać inicjatora takich działań, bo najczęściej są to pomysły zrodzone przy okazji spotkań, wspólnych debat czy konsultacji programów kształcenia, ale nie to jest chyba najistotniejsze. Ważne, że dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mogą poznać specyfikę konkretnych miejsc pracy, wymagania pracodawców, a instytucje czy firmy mają możliwość kształtowania swoich przyszłych kadr jeszcze na etapie studiów. Dla przykładu: jedna z dużych firm działających w Białymstoku od swojego personelu oczekuje nie tylko wykształcenia, ale i dobrej znajomości biznesowego języka niemieckiego. Firma ta zdecydowała się więc finansować dodatkowe lektoraty niemieckiego dla naszych studentów, bo to spośród nich chce rekrutować w przyszłości pracowników. To świetny przykład zaangażowania w proces uniwersyteckiego kształcenia, korzystny dla obydwu stron. Z pracodawcami współpracujemy też przy działaniach systemowych, projektowych, organizując staże i certyfikowane, specjalistyczne szkolenia dla żaków z poszczególnych kierunków. Coraz częściej też pracodawcy organizują na wybranych wydziałach UwB swoje dni otwarte, podczas których studenci mogą nie tylko dowiedzieć się o oczekiwaniach, ścieżkach kariery w danej instytucji czy firmie, ale też wziąć udział w praktycznych warsztatach rozwijających konkretne umiejętności, pożądane przez danego pracodawcę –  Prof. UwB, dr hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.