Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

25 inicjatyw społecznych na 25. urodziny Deloitte

Programy mentoringu dla dzieci i młodzieży, aplikacja usprawniająca codzienną pracę hospicjów domowych, współpraca z fundacją Mała Polska w Nepalu, spotkania międzypokoleniowe przeciwdziałające wyobcowaniu osób starszych, studencka Wampiriada, IT Festival organizowany przez organizację studencką BEST, nauka pływania dla dzieci z domów dziecka czy warsztaty „Rodzicielstwo dla pracujących kobiet” – to tylko kilka z pomysłów pracowników Deloitte, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach przy wsparciu firmy.

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce, Deloitte sfinansuje projekty społeczne swoich pracowników, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). „Od początku obecności w Polsce uważamy, że naszym zadaniem jest budowanie relacji ze społecznościami, w których funkcjonujemy. Pogląd ten wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, która jest istotnym elementem strategii Deloitte. Nasi pracownicy od lat angażują się w projekty społeczne. Uznaliśmy więc, że najlepszą formą wspólnego świętowania 25-lecia będzie wsparcie ich własnych inicjatyw. Muszę przyznać, że zainteresowanie tą ideą i zaangażowanie pracowników przerosło wszelkie oczekiwania” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający, Deloitte Polska.

Pomysły inicjatyw przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz, jako koordynatorzy, są odpowiedzialni za realizację swoich projektów i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym także organizacjami pozarządowymi. Do akcji włączyli się również członkowie rodzin, znajomi, uczestnicy programu Deloitte Alumni oraz studenci, którzy dowiedzieli się o inicjatywie na firmowej stronie Facebook.com/Deloitte.Kariera

Deloitte wspiera ich działania finansowo, organizacyjnie i logistycznie. W sumie napłynęło ponad 100 pomysłów. Ostatecznie wybrano 25 inicjatyw pracowników oraz 2 zgłoszone przez studentów. Inicjatywy będą realizowane na Mazowszu, Podkarpaciu, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Kujawach, a nawet za granicą – w niewielkiej wiosce Dumre w Nepalu.

Projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans.

„Naszym celem było oddanie inicjatywy w ręce ludzi, którzy przez ostatnie 25 lat tworzyli tę firmę. Przy wyborze staraliśmy się, by projekty miały jak największą wartość dla grupy, do której były kierowane, i potencjał na kontynuację zaangażowania w przyszłości. Ważne było przede wszystkim czynne zaangażowanie pomysłodawców w realizację, kreatywne podejście do projektu oraz jego zgodność z hasłem „Making an impact that matters” – wyjaśnia Irena Pichola, Partner Deloitte w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej.

#ImpactThatMatters

www.deloitte.com/pl/kariera

www.deloitte.com/pl/25lat