Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

2,5 mln dla studentów informatyki

Akademia Ekonomiczna w Katowicach będzie przyznawać stypendia naukowe.

 
Blisko 2,5 mln zł otrzymała Akademia Ekonomiczna w Katowicach od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla studentów informatyki. Na nowym w tej uczelni kierunku kształci się od tego roku ponad 120 studentów.
 
Informatyka na katowickiej Akademii Ekonomicznej (AE) jest wykładana w ramach realizowanego przez resort nauki programu kierunków zamawianych.
 
Celem działającego od ubiegłego roku programu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych oraz informatycznych. We wtorek 6. października zainaugurowano projekt na katowickiej Akademii.
 
W tym roku akademickim w całej Polsce na stypendia dla studentów kierunków zamawianych zostanie przeznaczonych w sumie 380 mln zł. Według szacunków ministerstwa, w ciągu najbliższych lat w polskim rynku pracy może zabraknąć nawet kilkadziesiąt tysięcy absolwentów tych kierunków.
 
– Przyjmując krajową strategię budowania gospodarki opartej na wiedzy chcemy tworzyć określoną ofertę kierunków studiów, na które jest zapotrzebowanie – powiedziała koordynator programu na AE dr Barbara Filipczyk z Katedry Inżynierii Wiedzy.
 
Studenci informatyki na katowickiej AE będą dostawać stypendium już od pierwszego semestru studiów, jeśli ich wyniki na świadectwie maturalnym spełniają określone warunki. W kolejnych semestrach stypendium będą otrzymywać studenci, którzy osiągną wymaganą średnią.
 
Stypendyści będą otrzymywać ok. 1 tys. zł. Podpiszą deklarację, że ukończą studia w planowanym terminie. W przypadku skreślenia z listy studentów, pieniądze wypłacone w ramach stypendium będą musiały zostać zwrócone.
 
W ramach programu kierunków zamawianych uczelnie organizują dla studentów też m.in. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.
 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstała w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Obecnie jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.
 
Na czterech wydziałach: Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania kształci się ponad 15 tys. przyszłych ekonomistów i menedżerów. Po zakończeniu studiów na licznych kierunkach i specjalnościach absolwenci chętnie wybierają dalsze kształcenie na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.
 
 
Źródłoi: PAP