Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

26 kierunków studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie rekrutuje na studia podyplomowe!

Od 1 czerwca br. uczelnia przyjmuje na 26 kierunków studiów podyplomowych (w tym dofinansowane do 80%). Wybierać można m.in. spośród specjalności: Akademia Zarządzania, Coach i Trener, Dziennikarstwo, Grafika reklamowa i prasowa, Integracja Europejska – fundusze unijne, Marketing w sieci, Planowanie bezpieczeństwa narodowego, Public Relations, Tłumaczenie audiowizualne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektem marketingowym, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wielu innych.

Studia na WSE wyróżnia innowacyjny program kształcenia, który jest odpowiedzią na potrzeby kandydatów i rynku pracy, praktyczny wymiar zajęć przyciągający ludzi z całej Polski, doświadczeni wykładowcy-praktycy z danej branży, kameralna atmosfera i indywidualne podejście do każdego studenta.

WSE współpracuje z uczelniami międzynarodowymi, funduje stypendia najzdolniejszym studentom i umożliwia odbycie staży przygotowujących do pracy w zawodzie. O prestiżu i renomie uczelni świadczy obecność w Radzie Patronackiej wybitnych osobistości, m.in. Władysława Bartoszewskiego, Normana Davies’a i Andrzeja Zolla.

Rekrutacja na kierunki podyplomowe trwa do końca września. Więcej szczegółów na temat oferty można znaleźć na www.wse.krakow.pl i w siedzibie Uczelni na ul. Filipa 25 w Krakowie.

Zapraszamy!
(promocja)