Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

3. Brave Festival „Zatopione Pieśni”

Płynną nowoczesność charakteryzuje brak. Brak punktów zaczepienia, brak tradycji, brak obrzędów. Ambicją Barve Festival jest zapełnienie tej pustki poprzez prezentację ginących kultur, ich pieśni, tańców i obrzędów.

Czy sztuka jest dla ciebie czymś więcej niż tylko sposobem na osiągnięcie sukcesu? Czy sądzisz, że można poprzez twórczość ocalić własne społeczeństwo i tożsamość? Jeśli tak, to koniecznie musisz odwiedzić Wrocław od 7 do 14 lipca. To właśnie tam będzie rozbrzmiewać odchodząca w zapomnienie muzyka z różnych kultur.
Brave Festival zrodził się przede wszystkim z potrzeby ratowania tradycji i schedy po przodkach. Koncentruje się na ludziach, których cechuje wielka wrażliwość na sprawy rudymentarne, na zapominane społeczności i ich kultury. Zdaje się, że organizatorzy Brave Festival lekko potrząsają każdym z nas, mówiąc: zatrzymaj się i wsłuchaj w przekaz zawarty w pieśniach, obrzędach i rytuałach.
Tegoroczna edycja nosi tytuł „Zatopione Pieśni”, co stanowi metaforę współczesnego świata i zauważalnych przemian. Podczas imprezy będziemy mieli okazję wysłuchać zatopionych pieśni, zapomnianych głosów, dźwięków i tańców. W programie m.in. tradycyjny śpiew polifoniczny z Macedonii (Bistri Vodi) i Sardynii (Actores Alidos), unikalne pieśni i instrumenty z Azerbejdżanu (Alim Qasimov), wczesnochrześcijańskie pieśni rosyjskie (Iegor Reznikoff) oraz lamenty berberyjskich płaczek z Maroka (Roudaniat). Poza tym spektakle (m.in. taniec eskesta w wykonaniu etiposkich Żydów, występ austrialijskich Aborygenów), filmy (produkcje z Chile, Australii, Finlandii, Rosji, Ukrainy, Holandii i inne) wystawy, wieczorne koncerty klubowe, spotkania i warsztaty z artystami. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na działalność organizacji charytatywnej Rokpa International prowadzącej projekty edukacyjne i kulturalne w Tybecie.
Szczegółowy program oraz więcej informacji na stronie: www.bravefestival.pl