Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

4. edycja konkursu dla młodych artystów

1 stycznia ruszyła 4. edycja Samsung Art Master – największego ogólnopolskiego konkursu dla młodych artystów. Od 2006 roku konkurs realizowany jest we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ideą Samsung Art Master jest wyróżnianie i nagłaśnianie najciekawszych nowych indywidualności sceny artystycznej, promocja odważnych i nieszablonowych postaw twórczych, wreszcie stworzenie dla młodych artystów możliwości zrealizowania pomysłów i ich profesjonalnej prezentacji.

W formule konkursu mieszczą się wszystkie używane we współczesnej sztuce media, od malarstwa, przez wideo i fotografię, po performance, realizacje intermedialne i instalacje. Nowością czwartej edycji jest rozszerzenie formuły konkursu o projekty przeznaczone do przestrzeni publicznej.

W Samsung Art Master nie ma podziałów na tradycyjne dyscypliny czy media: jurorzy szukać będą najbardziej interesujących propozycji artystycznych, niezależnie od środków użytych do ich stworzenia. Samsung Art Master wyróżnia spośród innych konkursów artystycznych w Polsce także dopuszczanie pomysłów niezrealizowanych: uczestnicy mogą przedstawiać dobrze udokumentowane projekty przedsięwzięć artystycznych – najciekawsze z nich zostaną zrealizowane na koszt organizatorów.

Celem Samsung Art Master jest wspieranie młodej sztuki w Polsce. Konkurs powstał, aby ułatwić najciekawszym nowym twórcom wejście na scenę artystyczną. Samsung Art Master pomaga artystom w pierwszych konfrontacjach z publicznością, kuratorami i krytykami. Samsung Art Master stawia na to, co zawsze jest siłą młodej sztuki: niezależność intelektualną, bezkompromisowość, artystyczną odwagę i oryginalność, świeże spojrzenie na sztukę i rzeczywistość. Ambicją Samsung Art Master jest zbudowanie prestiżu nagrody, która dla młodych artystów stanie się przepustką do dalszej kariery.

Pierwsza nagroda w Samsung Art Master wyniesie – 15 tysięcy złotych, druga – 10 tysięcy złotych, a trzecia – 5 tysięcy złotych. Ponadto, zostaną przyznane trzy wyróżnienia, połączone z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu firmy Samsung.

Laureaci, wyróżnieni artyści oraz wybrani przez jury uczestnicy Samsung Art Master zostaną zaproszeni do udziału w pokonkursowej, zbiorowej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Samsung Art Master jest konkursem otwartym. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2007 r. Laureatów poznamy pod koniec kwietnia 2007 r.

Tradycyjnie, na zakończenie projektu, wybrane prace konkursowe zostaną wystawione na aukcjach charytatywnych. Tym razem całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jako wsparcie Warsztatów Terapii Artystycznej osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o konkursie na www.artmaster.org.pl