Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

7 stycznia rozpoczęła się 14. polska edycja konkursu Global Management Challenge.

GMC to największa na świecie biznesowa symulacja strategiczna. W ramach konkursu zespoły studenckie i firmowe konkurują ze sobą na symulowanych rynkach zarządzając wirtualnymi przedsiębiorstwami.

Tegoroczna odsłona rywalizacji to wyjątkowa, elitarna edycja, oparta o nową rozbudowaną wersję symulacji GMC. Po raz pierwszy uczestnicy rywalizują o osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego swoich firm (wcześniej kryterium była cena akcji). Nowy symulator poszerzył również zakres decyzyjny uczestników o takie obszary jak CSR czy zarządzanie powierzchnią magazynową.  

 

W ponad 420 startujących zespołach są reprezentanci takich firm jak: Bank Zachodni WBK, Grupa AVIVA, EXATEL, KPMG, ArcelorMittal, USP Zdrowie, Castrol, Carrefour Polska, Grupa Żywiec, Networks!, PKO Bank Polski, Robert Bosch, Volkswagen Bank Polska, Grupa Saint – Gobain oraz wyselekcjonowani studenci z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski. Wśród zespołów akademickich w tym roku najliczniej zgłaszali się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Łódzkiej. W pierwszym etapie zespoły rywalizują w podziale na 64 grupy (jest 26 grup sześciozespołowych oraz 38 siedmiozespołowych).

 

Rozgrywki potrwają pięć tygodni, a do kolejnego etapu konkursu on-line awansują tylko najlepsze zespoły, które w swoich grupach osiągną najwyższy wynik inwestycyjny na koniec I etapu.

 

Finał krajowy konkursu zaplanowany jest na koniec marca, zwycięzca konkursu GMC Poland zostanie zaproszony do udziału w Finale Światowym w Soczi, w kwietniu 2014r. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu są również studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Więcej na www.gmcpoland.pl oraz www.facebook.com/PolandGMC

Organizator w Polsce: BIGRAM Personnel Consulting; Patron honorowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Sponsorzy: Bank Zachodni WBK, KPMG; Patroni medialni:
MBA Manager, Personel i Zarządzanie, ThinkTank; Współpraca: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Eurostudent, Students.pl, dlaStudenta.pl, Stowarzyszenie Studentów BEST