Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

8. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu za nami

Podczas 8. edycji Liga Odpowiedzialnego Biznesu dotarła do ponad 8 tysięcy odbiorców. W ciągu roku akademickiego odbyło się ponad 200 warsztatów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, pokazów i innych wystąpień o CSR.

W programie Ambasadorskim wzięło udział 25 studentów i studentek z 25 uczelni w 16 miastach. Ambasadorzy CSR dotarli do 900 licealistów szkoląc ich podczas lekcji przedsiębiorczości na temat odpowiedzialnego biznesu. Ambasadorzy realizowali projekty takie jak: I Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu w Krakowie, konferencję „Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk!” we Wrocławiu czy Pociąg do CSR w Warszawie. Kontakt utrzymywany jest również z Alumnami LOB, którzy mieli okazję spotkać się wspólnie w kwietniu w Warszawie. „Liga Odpowiedzialnego Biznesu dała mi możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie CSRu oraz nawiązania nowych znajomości – mówi Malwina Frydrychowicz, najaktywniejsza Ambasadorka CSR 8. edycji LOB – przede wszystkim zaś przeżycia niesamowitej przygody, która zainspirowała mnie do dalszego rozwoju i działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska”.

 

Program grantowy w 11 miastach

 

Projekty realizowane w ramach programu grantowego dotyczyły m.in. warsztatów, konferencji, spotkań i szkoleń, ale także pokazów filmów i akcji na uczelni. W ramach programu grantowego zrealizowano 18 projektów, które dotarły do ponad 3,5 tys. osób. Wśród nich m.in. „Ekostudent 2012” w Szkole Głównej Handlowej, Fair Trade Day w Katowicach, czy warsztaty i konferencję na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Bydgoszczy „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywą przyszłości”. Projekty w ramach programu grantowego były realizowane również w takich miastach jak: Warszawa, Toruń, Rzeszów, Olsztyn, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Trójmiasto i Częstochowa.

 

492 trendy CSR w dwa dni

 
 

Podczas konferencji „Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Trendy CSR”, która miała miejsce 20-21 kwietnia w Warszawie odbyło się 15 warsztatów na m.in. takie tematy jak: konsumenci, pracownicy, zarządzanie, środowisko i inwestycje. W wydarzeniu wzięło udział 80 studentów z całej Polski. Jednym z punktów programu konferencji był wykład dr. Bolesława Roka, v-ce Dyrektora Centrum Etyki Biznesu, pełnomocnika Zarządu ds. Etyki PGNiG pod znamiennym tytułem „Jest 492 trendy CSR. Przedstawię je wszystkie”.

 
 

8 edycja i ponad 8 tysięcy odbiorców

 

Podczas 8. edycji LOB zostało zrealizowanych ponad 200 warsztatów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, pokazów filmów i happeningów na temat CSR w ramach projektów realizowanych przez lub pod patronatem LOB. Wydarzenia te dotarły do ponad 8 tys. odbiorców z całej Polski. W trakcie 8. edycji miał również miejsce ogólnopolski konkurs nt. CSR – Poznań CSR Contest, zorganizowany przez SKN CSR z UE w Poznaniu we współpracy z Ambasadorami CSR. Poprzez konkurs udało się dotrzeć do tysiąca osób, w konkursie wzięło udział 300 osób. Etapy okręgowe miały miejsca w 10 miastach.

 
 

Liga w sieci

 

Na stronie www.lob.org.pl można znaleźć informacje na temat projektów CSR skierowanych dla studentów. Aktywny jest też profil Ligi na Facebooku: www.facebook.com/ligaodpowiedzialnegobiznesu (z ponad 1,2 tys. fanów/ek). Powstał również film o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu: http://www.youtube.com/watch?v=Sk0ZVDteqEM.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w nowym roku akademickim.

 
 

Partnerami LOB są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Kronenberga, Orange Polska, PGNiG, PwC.

 

Nad 8. edycją Ligi Odpowiedzialnego Biznesu patronat honorowy objęła również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka

 

Patronat medialny nad 8. edycją LOB objęli: portale www.odpowiedzialnybiznes.pl, dlastudenta.pl, students.pl, CR Navigator, eurostudent.pl oraz odpowiedzialne-inwestowanie.pl.

 

Media współpracujące to: Radio Kampus, Studenckie Radio Żak oraz Magazyn Studencki Spinacz, Gazeta Studencka Uzetka.

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowany we współpracy z Fundacją Kronenberga, Orange/Grupa TP, PGNiG oraz PwC. W roku akademickim 2011/2012 odbyła się już 8. edycja projektu, którego głównym celem jest promocja i edukacja odpowiedzialnego biznesu na uczelniach w całej Polsce.