Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas

Są wyjątkowym wydarzeniem w skali europejskiej.

Bowiem nie tylko prezentują najnowsze technologie związane z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, obróbką, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem proszków, granulatów, kruszyw i innych różnorodnych materiałów sypkich i masowych. Są także miejscem wymiany doświadczeń, przedstawiają istotne rozwiązania podyktowane przez coraz bardziej wymagające dyrektywy unijne, wymuszające stałą modernizację parku technologicznego w tej branży. Targi odbędą się 18-19 października w EXPO Kraków.

 

Targi SyMas cieszą się dużym uznaniem polskich i zagranicznych firm. Podczas minionej 8. edycji przedsiębiorstwa z zagranicy stanowiły 20% spośród 170 Wystawców obecnych w EXPO Kraków.

Ważnym elementem targów jest oferta obejmująca wszelkie urządzenia i maszyny, spełniające dyrektywę ATEX. W specjalnej strefie o tej samej nazwie po raz kolejny zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, w odpowiedni sposób zabezpieczające pomieszczenia lub instalacje, w których może występować zagrożenie wybuchu. Na Zwiedzających czekają m.in. zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe), systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza, zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające) i inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.

 

Uzupełnieniem szerokiego wachlarza imprez towarzyszących jest konferencja organizowana przez patrona targów, magazyn „Powder & Bulk”. Zainteresowani będą mogli poznać „Nowoczesne technologie w branży materiałów sypkich”. Nie zabraknie także cieszących się dużym zainteresowanie seminariów i wykładów workShops, na których eksperci z branży opowiedzą o trendach, pojawią się również ciekawe case studies z dużych zakładów przemysłowych.

 

Równolegle do Targów SyMas odbędą się  8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji ProdukcjiMaintenance.

 

Więcej informacji na www.symas.krakow.pl oraz na facebooku.