Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

A. Gromkowska-Melosik "Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy"

Książka Agnieszki Gromkowskiej-Melosik "Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy" ukazuje się akurat w momencie, gdy rząd przygotowuje kontrowersyjną nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która proponuje m.in. zniesienie obowiązku pisania pracy magisterskej i zastąpienie
jej „poszerzonym egzaminem magisterskim”.

Zwalniający z przymusu pisania magisterki egzamin miałby zapobiec studenckiej nieuczciwości oraz zlikwidować działalność firmzorientowanychna„pośrednictwo sprzedaży dorobku intelektualnego”. Książka A. Gromkowskiej-Melosik mogłaby posłużyć za świetny zbiór argumentów dla zwolenników nowelizacji. Jej autorka bowiem, w sposób rzetelny, interesujący, a jednocześnie – nierzadko – zabawny dokonuje w imieniu uczniów i studentów narodowej spowiedzi z grzechu szkolnych oszustw. Klasyfikacjametodściąganiaiplagiatowaniaukazanazostaławkontekście kulturowym, dzięki czemu dowiadujemy się, jakie mogą być nasze narodowe uwarunkowania sprzyjające nieuczciwości. Ponadto, wyczytamy tu, co sprawia, że Japończycy ściągają podczas egzaminów częściej niż studenci innych krajów, i dlaczego np. Australijczycy tak bardzo potępiają ten zwyczaj. Na deser autorka podaje nam kilka mocnych recept na to, jak skutecznie zmniejszać skalę nieuczciwych zachowań wśród szkolnej i studenckiej braci.