Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

A może MOST?

Chcesz studiować rok lub semestr na innej uczelni, a nie możesz lub nie chcesz brać udziału w programie Socrates-Erasmus? W ramach programu MOST możesz zmienić miejsce studiowania i uczyć się na wybranej polskiej uczelni.

Obecnie w Polsce coraz więcej osób kończy studia. Studentów jest dziś wielu, a i uczelni, kierunków i specjalności w ostatnim czasie przybyło.
Przy takiej ilości absolwentów szkół wyższych (zarówno uczelni prywatnych jak i uniwersytetów) konkurencja na rynku pracy jest ogromna. Każdy jest specjalistą od czegoś. I każdy – w obawie przed konkurencją – pragnie ciekawie wzbogacić swoje CV, by wydać się lepszym kandydatem na dane stanowisko.

Można odbywać praktyki, staże czy zapisywać się na przeróżne kursy. Można też wyjechać na semestr lub rok na inną uczelnię. Bardzo popularnym programem jest Socrates-Erasmus, w ramach którego studenci wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie. Nie wszyscy mogą sobie jednak pozwolić na tego typu urozmaicenie studiów. Osoby, które nie mogą wyjechać, a chciałyby studiować na innej uczelni powinny zainteresować się programem MOST – polega on na wymianie, ale nie zagranicznej, lecz na terenie Polski. Student może wybrać na jakiej uczelni i jaki kierunek chce studiować. Po powrocie na uczelnię macierzystą można przepisać niektóre przedmioty – jeśli na uczelni przyjmującej realizowało się zajęcia z własnego kierunku studiów.

 

Uczelnie które uczestniczą w realizacji programu to:

* Uniwersytet Śląski
* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
* Uniwersytet Łódzki
* Uniwersytet Wrocławski
* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika
* Uniwersytet Szczeciński
* Uniwersytet Gdański
* Uniwersytet Opolski
* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
* Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
* Katolicki Uniwersytet Lubelski
* Uniwersytet w Białymstoku
* Uniwersytet Jagielloński
* Uniwersytet Warszawski
* Uniwersytet Rzeszowski
* Uniwersytet Zielonogórski
* Papieska Akademia Teologiczna
* Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

By spędzić rok lub semestr na wybranej uczelni należy złożyć w dziekanacie swojego uniwersytetu podanie, a następnie wykaz przedmiotów które zamierza się realizować. Dokumenty można składać dwa razy w roku – do maja i do listopada. Szczegółowe informacje powinny znajdować się na stronie każdej z uczelni biorących udział w programie jak i w dziekanatach.

Warto również odwiedzić stronę UKA http://www.uka.amu.edu.pl/most.php koordynującej cały program.

 
 
 
 
 
Źródło: wiadomości24.pl