Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ABC zwrotu podatku

Chociaż każde zagraniczne doświadczenie jest przeżyciem indywidualnym i niepowtarzalnym, wielu z nas podejmując pracę za granicą, a następnie starając się o zwrot podatku z zagranicy, staje w obliczu tych samych wątpliwości. Dlatego proponujemy zestaw tzw. Freqently Asked Questions na temat procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku.

Firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu podatków z zagranicy, działają na podobnych zasadach. Zwykle nie musimy odwiedzać biura: wystarczy, że zarejestrujemy się, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www, a wymiana potrzebnych dokumentów między nami a firmą odbywa się drogą pocztową. Cała procedura – trwająca na ogół kilka miesięcy – kończy się w momencie, gdy zagraniczny fiskus przekazuje nam pieniądze w postaci przelewu na konto bądź czeku bankowego.

IRLANDIA

Dokumenty. Aby otrzymać zwrot podatku z Irlandii, potrzebujemy następujących dokumentów,wydawanych przez naszego pracodawcę: P45, P60 oraz tzw. payslipów. P45 zawiera informacje o naszych dochodach i zapłaconych zaliczkach na podatek, a otrzymujemy go za każdym razem kiedy kończymy pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego. P60 zestawia wszystkie informacje o naszym zatrudnieniu w Irlandii i trafia do nas na koniec roku podatkowego. Payslipy to cotygodniowe potwierdzenia wypłaty. Dysponując imiennymi rachunkami za wynajem lokalu, możemy odliczyć te wydatki od podstawy opodatkowania. Jeżeli nie posiadamy żadnego z wymienionych dokumentów, firmy mogą wystąpić o nie do pracodawcy w naszym imieniu.

Kiedy rozliczamy się z podatków? O zwrot podatków zazwyczaj ubiegamy się dopiero po zakończeniu roku podatkowego 31 grudnia, ale w pewnych sytuacjach można się również starać w czasie danego roku podatkowego, na przykład wtedy, gdy kończymy pracę w Irlandii, wyjeżdżamy z kraju i nie zamieramy do niego powrócić aż do zakończenia danego roku podatkowego. O zwrot nadpłaconego podatku możemy ubiegać się do trzech lat wstecz.

Jak długo czekamy na zwrot podatków? Na zwrot podatku czekamy zazwyczaj około trzech miesięcy. W niektórych przypadkach procedura może się przeciągnąć, zwłaszcza jeśli nie mamy P45 ani P60 lub jeśli nasze dane są błędne, a dokumenty niekompletne.

O podatkach. Jeśli korzystamy z usług firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu podatku z zagranicy, pieniądze mogą zostać nam przekazane na konto złotówkowe (przelew w złotówkach) lub walutowe w Polsce lub w Irlandii (przelew w euro); możemy też otrzymać go przez przekaz pocztowy do domu (w złotówkach) albo odebrać go osobiście w siedzibie firmy.

NIEMCY

Dokumenty. Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec, potrzebujemy następujących dokumentów: oryginał Lohnsteuerkarte, czyli niemieckiej karty podatkowej wydawanej przez pracodawcę, ewentualnie Besondere Lohnsteuerbescheinigung, czyli zastępcze zaświadczenie podatkowe. Przydatna może się okazać kopia m.in. paszportu (strona ze zdjęciem i podpisem). Niemieckie urzędy finansowe wymagają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce; przedkładając takie zaświadczenie, musimy potwierdzić je w polskim urzędzie skarbowym.

Kiedy rozliczamy się z podatków? Na rozliczenie się z podatków w Niemczech mamy dwa lata.

Jak długo czekamy na zwrot podatków? Na zwrot podatku czekamy od trzech miesięcy do sześciu, jeśli sprawa jest rozpatrywana przez Główny Finnazamt w Oranienburg.

O podatkach. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio na konto bankowe w dowolnym banku, w Niemczech bądź w Polsce.

STANY ZJEDNOCZONE

Dokumenty. Aby otrzymać zwrot podatku ze Stanów Zjednoczonych, potrzebujemy następujących dokumentów: W-2 (lub ostatni payslip) od pracodawcy, kopię paszportu, wizy, Social Security Card oraz DS 2019. W-2 to odpowiednik polskiego PIT-11, który pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi w trzech lub czterech kopiach do końca stycznia następnego roku po zakończeniu pracy. Na formularzu są wyszczególnione zarobki u danego pracodawcy i odprowadzone od zarobków podatki. Jeśli nie dostaniemy W-2 do końca lutego, możemy zwrócić się z prośbą o pomoc do firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu podatku z zagranicy lub skorzystać ze stron www.w2express.com lub www.getmyW2.com. Jeśli pracowaliśmy w kilku miejscach, brakujące W-2 możemy zastąpić ostatnim payslipem. Warto jednak pamiętać o tym, że procedura zwrotu jest krótsza, jeśli jest oparta na oryginale formularza W-2. Social Security Card to karta ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie mamy kopii tego dokumentu, możemy starać się odzyskać podatki, ale procedura może trwać dłużej niż zwykle. DS 2019uprawnia nas do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych; otrzymujemy go przed wyjazdem z kraju wraz z wizą. Jeżeli nie mamy kopii DS 2019,możemy starać się o odzyskanie podatku federalnego i stanowego, ale nie mamy gwarancji na odzyskanie Social Security Tax i Medicare Tax.

Kiedy rozliczamy się z podatków? O zwrot zazwyczaj ubiegamy się do 15 kwietnia; w niektórych stanach termin ten to ostatni dzień kwietnia lub pierwszy maja. O zwrot nadpłaconego podatku możemy ubiegać się do trzech lat wstecz.

Jak długo czekamy na zwrot podatków? Podczas pracy w USA pracodawca potrąca nam m.in. Federal Tax (podatek federalny), State Tax (podatek stanowy), Social Security Tax oraz Medicare Tax. Możemy odzyskać do 100% podatku federalnego bez względu na wysokość zarobków, ponad 90% podatku stanowego w zależności od wysokości zarobków oraz 100% Social Security Tax i Medicare Tax jeśli posiadamy wizę J-1. Zwroty podatku stanowego są zwykle niższe od zwrotów podatku federalnego i zależą od stanu, w którym pracowaliśmy. Procedura zwrotu podatków trwa od 2 do 5 miesięcy od momentu złożenia dokumentów; na zwrot Social Security Tax i Medicare Tax musimy poczekać od 6 do 9 miesięcy. Federalny Urząd Skarbowy oferuje usługę typu Refund Status, dzięki której po wpisaniu swoich danych możemy sprawdzić, czy nasz formularz został już otrzymany albo czy zwrot został już wysłany.

O podatkach. Jeśli mamy amerykańskie konto Saving Account lub Checking Acount, amerykańskie urzędów przekażą pieniądze bezpośrednio na nasze konto. Niektóre urzędy przekazują zwrot podatków listem pocztowym w formie czeku bankowego. W Polsce czeki można zrealizować na dwa sposoby. Od ręki, ale z wyższą prowizją, lub do inkasa, z niższą prowizją ale dłuższym okresem realizacji (do dwóch miesięcy). Czek federalny jest ważny rok; czek stanowy – zazwyczaj pół roku. w USA czek możemy zrealizować od ręki w prawie każdym banku.

WIELKA BRYTANIA

Dokumenty. Aby otrzymać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, potrzebujemy: P45 i P60. Jeśli zgubimy się oryginał P45 i P60, możemy poprosić pracodawcę o Statement of Earnings, wystarczy nam również ostatni payslip od każdego z pracodawców. Jeśli nie posiadamy numeru National Insurance, firma wystąpi w naszym imieniu o uzyskanie numeru tymczasowego.

Kiedy rozliczamy się z podatków? O zwrot podatku możemy starać się pod koniec każdego roku podatkowego, który w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia, lub po zakończeniu zatrudnienia, a w trakcie roku podatkowego, lecz wyłącznie pod warunkiem że do końca danego roku podatkowego nie podejmiemy się kolejnej pracy w Wielkiej Brytanii. O zwrot nadpłaconego podatku możemy starać się do 6 lat wstecz.

Jak długo czekamy na zwrot podatków? Na decyzje o zwrocie podatku zazwyczaj oczekuje się od 4 do 8tygodni od dnia złożenia dokumentów. Jeśli brakuje nam stałego numeru National Insurance czy podaliśmy niepełne bądź błędne dane, czas oczekiwania wydłuża się. Po decyzji wysyłany jest do nas czek, gdyz brytyjski urząd podatkowy nie wysyła przelewów do Polski. 

O podatkach. Odzyskujemy podatek dochodowy, który został odciągnięty od naszych zarobków w czasie pracy w Wielkiej Brytanii. Zwykle wynosi on od 10 do 30% naszych zarobków. Jeśli zarobiliśmy do 5035 funtów, odzyskujemy cały odprowadzony podatek. Brytyjski urząd skarbowy przekazuje nam lub upoważnionej przez nas firmie czeki. Jeśli mamy konto osobiste w polskim banku, powinien on być w stanie zrealizować czek od ręki. Bank może też przechować czek przez kilka tygodni w tzw. inkaso; prowizja za tego typu usługę wynosi zwykle od kilku do kilkunastu złotych. Jeśli korzystamy z usług firmy, zwrot podatku może zostać nam przekazany na konto złotówkowe (przelew w złotówkach) lub walutowe w Polsce lub w Anglii (przelew w funtach); możemy też otrzymać go przez przekaz pocztowy do domu (w złotówkach) albo odebrać go osobiście w siedzibie firmy.