Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AC/DC Ostra selekcja

AC/DC to świetnie znany fanom muzyki zespół rockowy. Warto jednak wiedzieć, iż jest to jednocześnie zespół narzędzi HR-owych, dzięki którym przeprowadzający badanie sprawdzić może do jakiej pracy się nadajemy, a która sprawiać nam będzie zawsze duży kłopot.

Rozszyfrowując skróty: AC to Assessement Center natomiast DC to Development Center. Oba te narzędzia stosuje się zarówno w rekrutacji, jak i w ramach wewnętrznych działań HR-owych w wielu firmach. Obie metody służą przede wszystkim oszacowaniu potencjału kandydata bądź pracownika – czy to w ramach rekrutacji zewnętrznej, czy wewnątrz firmy. Dlaczego warto zapoznać się z tymi pojęciami będąc jeszcze studentem? – W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie pracę osoby odpowiedzialniej za dobór i rozwój kadr w nowoczesnej organizacji, która w swojej pracy nie korzystałby ze wspomnianych metod – odpowiada na tak postawione pytanie Ewa Slabon, ekspert firmy Smart HR.


Rockowe narzędzia


Warto zatem wiedzieć, że AC/DC to nie tylko nazwa legendarnego zespołu rockowego i przyjrzeć się dokładniej tym popularnym narzędziom. Różnicę między tymi pojęciami wyjaśnia Magdalena Szczepaniak, Recruitment & Training Coordinator, HAYS Poland – AC czyli Assessement Center stanowi narzędzie wspierające proces rekrutacji i selekcji kandydatów na dane stanowisko pracy. DC czyli Development Center natomiast jest źródłem wsparcia rozwoju kompetencji wewnątrz organizacji. Obie posiadają tę samą metodologię, lecz różnią się celem/przeznaczeniem. Zacznijmy od Assessment Center (inaczej zwanym Ośrodkiem Oceny) ponieważ jest to metoda, z którą student spotkać się może najczęściej, jako że stosowana jest przede wszystkim w rekrutacji. – Z perspektywy studenta na pewno bardziej zajmujące jest AC. Prócz rekrutacji na stanowiska pracy narzędzie to wykorzystywane jest także przy wyszukiwaniu studentów do programów talentowych – zauważa Anna Zachariasz-Łobodzińska, Menedżer Zespołu Działu Rozwoju i Ocen BIGRAM S.A. Personnel Consulting. Na czym dokładnie polegają działania w zakresie AC/DC mówi Magdalena Woźnica Koordynator ds. Rekrutacji JOBS.PL S.A. Podczas kilkugodzinnej sesji, wykorzystując procedurę zróżnicowanych ćwiczeń, symulacji, testów i wywiadów ocenia się uczestnika pod kątem wybranych kluczowych kryteriów zachowań. AC umożliwia efektywne zbadanie potencjału kandydata i możliwości indywidualnego jego rozwoju jako pracownika poprzez obserwację jego zachowań pod kątem wybranych kryteriów zachowań. Podczas sesji AC, która trwa zwykle kilka godzin, spotkać się możemy z rozmaitymi typami ćwiczeń, które pokazać mają w jaki sposób podchodzimy do rozwiązywania problemów oraz jakie role przyjmujemy w określonych sytuacjach. Jakie typy zadań są najczęściej wykorzystywane? Odpowiada Aleksandra Titkow, Senior Consultant HRK S.A. – Zwykle stosowane są zadania oparte na pracy zespołowej, podczas której uczestnicy wspólnie rozwiązują biznesowe problemy. Innym typem zadań są negocjacje lub konieczność zaproponowania, zaprezentowania i przekonania audytorium do jakiegoś ciekawego pomysłu. Czasem uczestnicy muszą się zmierzyć z uporządkowaniem dokumentów, a innym razem z trudną rozmową z pracownikiem lub klientem. Jeżeli chodzi o Development Center (zwany też Ośrodkiem Rozwoju) to narzędzie to ma na celu określenie naturalnego potencjału pracownika i wykorzystanie go w odpowiedni sposób. Stosowane jest głównie wśród kadry menadżerskiej celem zaplanowania ścieżki rozwoju danej osoby.


Kiedy usłyszymy AC/DC?


Jak wspomniano, Assessment Center, jako narzędzie, wykorzystywane jest w rekrutacji i selekcji pracowników. Czy wszystkie firmy stosują to narzędzie? – Tego typu zaawansowane procesy oceniające są stosowane przeważnie przez duże organizacje korporacyjne, działające według międzynarodowych standardów, przyjętych w procesie pozyskiwania pracowników – odpowiada Magdalena Szczepaniak. Przyczyną tego stanu rzeczy są koszty. – Przeprowadzenie pełnego AC jest bardzo drogie. Dlatego studenci mogą się spodziewać częściej, iż pewne elementy z AC, dobrane pod kątem wymaganych kompetencji, pojawią się podczas interview – mówi Anna Zachariasz-Łobodzińska. Z elementami DC natomiast spotkać się możemy w sytuacji, kiedy staramy się o awans. – Metodę tę stosuje się w trakcie pracy w firmie przy rozważaniu awansów i rekrutacji wewnątrz firmy. Pozwala zdefiniować silne strony pracownika oraz wskazać jego obszary rozwoju w ścisłym odniesieniu do obowiązków, jakie pełni w firmie i wymagań stanowiska – podkreśla Magdalena Woźnica z JOBS.pl


Ostra selekcja


W dzisiejszych czasach w większości firm dokonuje się dość dokładnej selekcji pracowników pod kątem określonych wymagań. Obecnie, nawet w przypadku staży czy praktyk, spotkać się możemy z klasyczną rekrutacją, w tym z metodami AC/DC. Szerzej opowiada o tym Ewa Slabon: – Zdarza się, że student, starając się o praktyki w prestiżowej firmie, może zostać poinformowany, że warunkiem ewentualnego przyjęcia jest badanie AC. Coraz częściej w praktyce spotykamy się z takimi przypadkami w nowoczesnych organizacjach, które starają się do minimum ograniczyć przyjmowanie przypadkowych osób, nawet na praktyki.  Pracodawcy pragną inwestować w pracownika długoterminowo i dlatego, jak zauważa Aleksandra Titkow, metoda Assessment Centre często jest sposobem, który umożliwia wybór osób z najwyższym potencjałem pod kątem późniejszych zadań. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że udział w AC to szansa dla studentów, którzy nie mają za sobą zbyt wiele doświadczeń zawodowych, jest to bowiem okazja, by udowodnić, iż mimo to będą wartościowym pracownikiem. – Udział w sesji AC daje szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony W praktyce zademonstrować można zaangażowanie podczas zadań, aktywne poszukiwanie rozwiązań, ciekawe pomysły, zdolności argumentowania czy współdziałania z innymi – dodaje ekspert HRK S.A.


Jak się przygotować?


W przypadku narzędzia tak konkretnie podporządkowanego danemu stanowisku ciężko mówić o możliwości przygotowania się. Zadania, przeprowadzanie w ramach AC czy DC, opracowywane są bowiem zawsze specjalnie na ten cel. Można wszak zwiększyć swoje szanse, głównie poprzez samoświadomość. Kilku rad udziela Magdalena Woźnica z JOBS.PL: Pomoże na pewno zapoznanie się z tym, czym jest AC, jak zazwyczaj wygląda i zrozumienie, na czym polega. To, jakich zadań można się spodziewać, zależy od wielu czynników, np. profilu firmy czy specyfiki stanowiska. Najlepiej będzie, jeśli do AC podejdziemy jako do kolejnego wyzwania, które może stać się dla nas cenną lekcją. Przy zadaniach, które wymagają odegrania scenki czy reakcji na określoną sytuację, warto pamiętać, by zachowywać się naturalnie. – Należy podkreślić, że celem AC jest ocena pewnych kompetencji człowieka, nie jego samego jako osoby. Dlatego zachęcam, by podczas badania reagować zgodnie z instynktem, pozostać sobą, bo dzięki temu dowiemy się do jakiej pracy się nadajemy – dodaje Anna Zachariasz-Łobodzińska. Warto także wiedzieć, że podczas badania obserwowani jesteśmy przez grono doświadczonych asesorów, jak nazywają się osoby przeprowadzające badania AC i DC, zatem wszelkie próby „ogrywania roli” zostaną niechybnie wyłapane. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Udział w sesji to znaczny wysiłek, a także stres. – Dlatego warto być w dobrej formie – uczestnictwo w AC to spore obciążenie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Lepiej więc unikać szalonych imprez dzień wcześniej, nie warto też zarywać nocy, analizując różne dostępne informacje. Ważne, żeby przyjść z jasnym, otwartym umysłem, pozytywnym nastawieniem i wiarą w swoje możliwości – radzi Aleksandra Titkow. W rezultacie przeprowadzonego AC powstaje raport podsumowujący, który mamy prawo poznać i o który możemy się zwrócić do podmiotu przeprowadzającego sesję AC. Raport taki może stanowić dla nas źródło cennych informacji na temat naszych słabych i mocnych stron, a także tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani oraz które z naszych zachowań są w jaki sposób oceniane. Dzięki temu już na początku naszej kariery zawodowej możemy stać się bardziej świadomi i rozpocząć pracę nad własnym rozwojem zawodowym.

Podsumowując, pozostaje zacytować słowa Magdaleny Szczepaniak: – Pozytywne nastawienie i wiedza specjalistyczna pozwala na owocne przejście każdego assessment’u. Warto zatem pamiętać, że AC /DC to faktycznie nie tylko zespół i muzyka…