Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AEGEE Gliwice

AEGEE Gliwice Europejskie Forum Studentów działa przy Politechnice Śląskiej od 1992 roku. Od początku swojego istnienia organizuje wiele projektów oraz rozwija działalność kulturalną wśród studentów uczelni.

Każdy z projektów organizowanych przez AEGEE oparty jest na 4 Filarach Działania: Wymiana Kulturowa, Aktywne Obywatelstwo, Wyższa Edukacja, Pokój i Stabilizacja. Wśród projektów cyklicznych organizowanych co roku przez AEGEE Gliwice są m.in.

  • Targi Organizacji Studenckich (TOST),
  • ReAnimacje – Dni Kultury Studenckiej,
  • wyjazdy wakacyjne – najbardziej znany i rozpoznawalny projekt AEGEE – Summer Universities,
  • wyjazdy szkoleniowe Local Training Course (LTC),
  • spotkania networku Network Meeting (NWM),
  • konferencje, warsztaty, wykłady, oraz wiele innych.

Będąc członkiem AEGEE Gliwice macie szanse wyjechać kilka razy w ciągu roku do jednego spośród 200 miast akademickich w Europie, w którym znajduje się Antena (oddział) AEGEE. W każdym miesiącu organizowane są projekty w przynajmniej jednej z Anten w Europie.

Członkowie AEGEE Gliwice należą do jednej z trzech grup roboczych Public Relations (PR), Fund Rising (FR), Human Resources (HR). Aktywnie organizując projekty sprawdzają oraz rozwijają swoje umiejętności w danej dziedzinie.