Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AEGEE Katowice

Europejskie Forum Studentów AEGEE jest jedną z największych organizacji studenckich działających w Europie, skupiającą obecnie ponad 17 000 członków.

 

AEGEE powstało w Paryżu w 1985 r. jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dając możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. Oddziały lokalne powstawały w kolejnych miastach akademickich Europy – obecnie jest ich 241 w 40 krajach Europy (stan na wrzesień 2007 roku).AEGEE jest organizacją niezależną politycznie i interdyscyplinarną, zrzeszającą studentów wszystkich kierunków i uczelni. Jej struktura oparta jest na samorządnych i niezależnych od siebie oddziałach lokalnych oraz zarządzie europejskim z siedzibą w Brukseli.

 

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Katowice jest oddziałem lokalnym (anteną) AEGEE. W chwili obecnej AEGEE-Katowice posiada 50 członków i wielu sympatyków (związanych z organizacją poprzez mailingową listę dyskusyjną) – studentów i absolwentów różnych śląskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej, Politechniki Śląskiej etc.

 

AEGEE to organizacja studencka, dzięki której możesz rozwijać swoje pasje, podnosić swoje kwalifikacje, nauczyć się jak tworzyć i zarządzać projektami. Należąc do AEGEE możesz uczestniczyć w szkoleniach, kursach, warsztatach i letnich obozach. Dzięki AEGEE możesz podróżować po całej Europie i zawierać ciekawe znajomosci.

 

AEGEE jest miejscem, w którym wspólnie dokonujemy rzeczy niemożliwych, poszerzajac wciąż swoje horyzonty. Wystarczy mieć pomysł, chęć przeżycia niesamowitych chwil lub zwyczajny impuls do działania, wszystko jest w zasięgu ręki!

Klasyczny aeżak nie chce ograniczać czasu studiów do samego studiowania. Jest osobą aktywną, otwartą i zainteresowaną działaniem. Ma dużo kontaktów w całej Europie i wie gdzie się zatrzymać gdy gdzieś wyjeżdża. W jego skrzynce pocztowej jest zawsze dużo wiadomości o wyjazdach, szkoleniach, spotkaniach, wiadomości od znajomych z innych anten oraz wiadomości związane z funkcjonowaniem zespołu i realizacją projektów. Nigdy się nie nudzi… pomyśl to cos dla Ciebieodwiedź nasza stronę www.aegeekatowice.org

 

 

AEGEE (fr. Association des Etats Généraux des Etudiants de 1’Europe, wym. a e że) – Europejskie Forum Studentów, interdyscyplinarna organizacja studencka zrzeszająca ponad 17 tys. członków z całej Europy i działająca w ponad 261 miastach akademickich w 42 krajach. Jej celem jest promocja idei Wspólnej Europy wśród młodzieży. Jest to organizacja dobrowolna, nieprowadząca działalności gospodarczej i niezwiązana z żadną siłą polityczną.

 

AEGEE nie ma szczebla narodowego. Na czele organizacji znajduje się Zarząd Europejski (Comite Directeur AEGEE-Europe), a następnym poziomem są oddziały lokalne (anteny AEGEE). Oprócz tego na poziomie europejskim funkcjonują grupy robocze (Working Groups), zajmujące się określoną problematyką (m.in. International Politics WG, Education WG, Human Rights WG, Public Relations WG itp.).

 

Naszymi głównymi celami są:

l        promocja zjednoczonej Europy bez uprzedzeń

l        działalność na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa

l        popieranie demokracji, praw człowieka, tolerancji, współpracy pomiędzy narodami, mobilności oraz edukacji w całej Europie

l        umożliwienie młodym ludziom poznanie różnorodnej kultury całej Europy

 

Co bezpośrednio łączy się z tzw. filarami działalności AEGEE:

l        wymiana kulturowa

l        aktywne społeczeństwo obywatelskie 

l        wyższa edukacja

l        pokój i stabilność

 

AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, jest organem doradczym Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, jest członkiem Europejskiego Forum Młodych, współpracuje również z UNESCO i OBWE. W Polsce AEGEE jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży, natomiast AEGEE Katowice – członkiem Śląskiej Rady Młodzieży.

 

Naszymi patronami są m.in. Michaił Gorbaczow, Vaclav Havel, Arpad Goncz, Bronisław Geremek, Jacques Santer.