Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AEGEE-Lublin

Lubelska antena AEGEE powstała w 1993r. Działalność w AEGEE-Lublin to organizowanie: konferencji, debat, szkoleń, wymian studenckich, Summer Universities (Letnie Uniwersytety) czy też kursów językowych. Ale to nie tylko udział w poszczególnych projektach. To także aktywność w wielu grupach tematycznych, które zajmują się różnorodnymi wydarzeniami realizowanymi w ramach organizacji: 
Grupa Public Relations (PR) – promocja organizacji i jej projektów 
Grupa Fund Raising (FR) – pozyskiwanie funduszy 
Grupa Human Recources (HR) – organizowanie szkoleń, zarządzanie zasobem ludzkim w organizacji
Grupa Europejska (EU) – przybliżenie poziomu europejskiego organizacji i przygotowywanie członków do wyjazdów organizowanych na poziomie europejskim 
Grupa Information Technologies (IT) – techniczna oprawa projektów