Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AIESEC – czas na wyzwania!

AIESEC to jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Została założona 66 lat temu. W Polsce działa od 1971 roku. O organizacji i jej założeniach rozmawiamy z Katarzyną Nabrdalik, Prezydent AIESEC Polska.

AIESEC to międzynarodowa organizacja, prowadzona przez studentów i absolwentów na całym świecie. Jakie są główne założenia organizacji?

 

AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 16 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie. Tak można ująć AIESEC w wielkim skrócie, ale wychodzę z założenia, że dopóki się nie spróbuje tego doświadczenia, to naprawdę bardzo ciężko je opisać.

Wracając do założeń organizacji, o które pytałaś. Głównym założeniem AIESEC jest kształcenie liderów, jakkolwiek to brzmi, tym właśnie się zajmujemy. Chcemy, aby młodzi ludzie brali odpowiedzialność nie tylko za nasz kraj, ale za otaczające ich środowisko. Młodzi ludzie na całym świecie mają ogromny potencjał, a my po prostu pomagamy go im odkryć. Jeżeli chcemy, żeby otaczający nas świat stał się lepszym miejscem zdecydowanie potrzebujemy młodych ludzi, którzy będą chcieli coś z tym zrobić. My takich ludzi chcemy kształtować poprzez udział w naszych programach.

 

AIESEC, odkąd powstało, a minęło już ponad 66 lat, bardzo się rozrosło. Organizacja obecna jest w kilkudziesięciu krajach świata, także w Polsce. W naszym kraju działa w kilkunastu miastach na ponad 54 uczelniach wyższych. Jak można przystąpić do organizacji?

 

Działamy aktualnie w 16 największych ośrodkach akademickich, ale mamy w planach rozszerzyć swoją działalność na kilka nowych miast do końca 2015 roku. Dołączenie do organizacji jest bardzo proste, a sam proces bardzo rozwijający. Największe rekrutacje do organizacji są prowadzona dwa razy do roku, w październiku i lutym. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową http://aiesec.pl/ i wybrać oddział lokalny. Wypełnienie formularza aplikacyjnego na program Future Leaders – program członkowski AIESEC, zajmuje około 20 minut. Kolejnym etapem jest rozmowa z członkiem organizacji oraz grupowe ćwiczenia, po których otrzymuje się informacje, czy zostało się przyjętym do organizacji. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, ostatnim z etapów jest wyjazd na trzydniową konferencję wprowadzającą w życie organizacji, na którą przybywają obecni i przyszli członkowie danego oddziału lokalnego. Co dzieje się później? Już w trakcie konferencji dostaje się informacje, jakiego projektu będzie się członkiem i zaraz po konferencji otrzymuje się swoje własne odpowiedzialności i zaczyna działać w swoim zespole. Uczenie się przez działanie to jedna z zasad, którą wyznajemy w AIESEC.

 

Jakie projekty realizuje AIESEC i jakie korzyści wynikają z przystąpienia do organizacji?

 

AIESEC rocznie realizuje bardzo dużą ilość projektów w ramach programów wymiany zagranicznej: międzynarodowego programu praktyk oraz międzynarodowego programu wolontariatów. Wszystkie projekty w ramach międzynarodowego programu praktyk są określane mianem Global Talents, a program wolontariatu to Global Citizen.

Global Talents to program praktyk skierowany do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w wielokulturowym środowisku. Osoby biorące udział w programie mają szansę realizować praktykę za granicą w ramach trzech podprogramów: Marketing, Education, IT. Jest to program skierowany również dla firm, w ramach którego mają dostęp do młodych talentów z różnych krajów, kierunków i lat studiów i mogą zatrudnić ich w strukturach swojej organizacji.

Global Citizen to międzynarodowy program wolontariatu dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoja kulturą. Program realizujemy za pomocą projektów społecznych i edukacyjnych na całym świecie.

AIESEC realizuje również projekty społeczne i edukacyjne w ramach programu wolontariatu. Projekty są skierowane do ośrodków edukacyjnych, przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego oraz wielu innych instytucji zainteresowanych przyjęciem do siebie zagranicznego wolontariusza.

Kolejnymi inicjatywami organizowanymi przez AIESEC są Dni Kariery, największe targi pracy, praktyk i staży w Polsce oraz Youth to Business, spotkania utalentowanych studentów z przedstawicielami firm, które mają na celu łączyć młodych ludzi z przedstawicielami biznesu wokół tematów istotnych dla świata w celu generowania idei i pomysłów. Ostatnim projektem, który zainicjowaliśmy w tym roku jest LEAD4CHANGE, konferencja przeznaczona dla liderów organizacji studenckich młodzieżowych, która ma umożliwić dialog i współpracę między organizacjami.

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do organizacji? AIESEC rozwija młodych liderów, ludzi, którzy stają się bardziej samoświadomi, skutecznie komunikują się w różnych środowiskach, jak i również są odpowiedzialni społecznie, świadomi ekonomicznych i socjalnych problemów na świecie i reagują na nie. AIESEC daje możliwość pracy w międzykulturowym środowisku, polepszenia swoich umiejętności językowych, umiejętności zarządzania projektami, budżetem. Dla mnie AIESEC to przede wszystkim ludzie, nie skłamię, jeżeli powiem, że mam znajomych w ponad 100 krajach, których mogę w każdej chwili odwiedzić. Nie chodzi tutaj tylko o ludzi z organizacji, wysyłając za granicę naszych polskich studentów mamy ogromny wpływ na ich życie i rozwój. Świadomość tego, że przyczyniłam się do zmiany kogoś życia, chociaż w najmniejszym stopniu daje wiele satysfakcji. Tym właśnie jest AIESEC. Zmieniając czyjeś życie, masz wpływ na to, jak zmienia się świat.