Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AIESEC

Międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień.

AIESEC kształtuje w studentach takie cechy jak wrażliwość kulturowa, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach, którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie zawodowe w jednym z ponad 100 krajów świata.

Więcej informacji na: www.sgh.aiesec.pl