Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akademickie Biura Karier o szansach absolwentów na rynku pracy

W Warszawie odbył się Kongres Akademickich Biur Karier. – Przed biurami karier stoją nowe zadania. Studenci i absolwenci potrzebują wsparcia w poszukiwaniu wartościowych ofert pracy i staży, a uczelnie pomocy w budowaniu dobrych relacji z partnerami z przemysłu i biznesu. To biura karier powinny być sercem współpracy uczelni z gospodarką – podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

I Kongres Akademickich Biur Karier zgromadził ponad 150 osób ze 110 uczelni działających w 47 miastach w całej Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zatrudnienia oraz walkę z bezrobociem.

 

– Głęboko nie zgadzam się z tymi, którzy dzisiejszych studentów i absolwentów nazywają „straconym pokoleniem”. To pokolenie, które wiele osiągnęło i zasługuje na swoją szansę. W Polsce sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w innych krajach UE, gdzie wskaźnik bezrobocia młodych sięga nawet 50 proc. Wyższe wykształcenie nadal skuteczniej chroni przed bezrobociem, niż jego brak. Mamy jednak wiele do zrobienia, by sytuacja mogła być lepsza. To wymaga wspólnego wysiłku rządu, samorządów, służb zatrudnienia, przedsiębiorców, także uczelni i ich biur karier – powiedziała minister nauki.

 

Wśród najważniejszych zadań stojących przed biurami karier wymieniła skuteczny monitoring zawodowych losów absolwentów. – Jego wyniki muszą być jawne, rzetelne i miarodajne, gdyż są dla uczelni podstawowym narzędziem unowocześniania programów studiów, ich uzupełniania i dostosowania do wymogów rynku pracy – powiedziała prof. Kudrycka. Jak zapowiedziała, w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie założeń nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym znalazła się zapowiedź ujednoliconej dla wszystkich uczelni metodologii badania losów absolwentów. To pozwoli na uzyskiwanie spójnych i porównywalnych w skali kraju danych.  

 

Minister nauki przypomniała, że wspólnie z ministrem pracy w liście do rektorów wszystkich polskich uczelni zaapelowała o wzmocnienie roli biur karier i ich jak najszersze zaangażowanie w rządowe programy wspierające zawodowy start młodych: „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz „Młodzi na rynku pracy”. Podkreśliła też, że w 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja podległa resortowi nauki – ogłosi konkurs na dofinansowanie najbardziej aktywnych biur karier i ich programów współpracy z przedsiębiorcami.

 

Kongres Akademickich Biur Karier zorganizowały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik Praw Absolwenta oraz Uniwersytet Warszawski.