Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania ogłosiło wyniki konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię

Oficjalna uroczystość oraz uhonorowanie laureatów odbyło się 27 maja w Poznaniu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Do konkursu przystąpiło 60 uczelni publicznych i niepublicznych, reprezentujących uniwersytety, politechniki, uczelnie ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, AWF-y, PWSZ.
 
Najlepsze wśród uczelni publicznych okazały się:
 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 3. Uniwersytet w Białymstoku
 
Najlepsze wśród uczelni niepublicznych okazały się:
 1. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 3. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz
 
Członkowie Kapituły Konkursowej postanowili dodatkowo przyznać wyróżnienia dla tych uczelni, które (poza pierwsza trójka laureatów) zdobyły najwyższą liczbę punktów w 3 obszarach:
  • technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy
  • nowoczesne technologie w dydaktyce
  • tworzenie perspektyw zawodowych
 
I tak wśród uczelni publicznych:
Wyróżnienie w kategorii:
„Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Wyróżnienie w kategorii:
„Nowoczesne technologie w dydaktyce” otrzymał Uniwersytet Śląski z Katowic
 
Wyróżnienie w kategorii:
„Tworzenie perspektyw zawodowych” otrzymały ex aequo Politechnika Gdańska
oraz Politechnika Śląska w Gliwicach
 
 
Wśród uczelni niepublicznych:
 
Wyróżnienie w kategorii:
„Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” otrzymała Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 
 
Wyróżnienie w kategorii:
„Nowoczesne technologie w dydaktyce ”otrzymała Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy
 
Wyróżnienie w kategorii:
„Tworzenie perspektyw zawodowych” otrzymały ex aequo Wyższa Szkoła Bankowa  z Torunia oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.
 
Uczelnie biorące udział w konkursie oceniane były na podstawie analizy szczegółowej ankiety. Każda ze szkół otrzymała punkty w następujących kategoriach:
 • uczelnia widoczna w Internecie (max 20 punktów)
 • nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce (max 40 punktów)
 • technologie ułatwiające studiowanie oraz dostęp do wiedzy (max 15 punktów)
 • tworzenie perspektyw zawodowych (max 20 punktów)
 • certyfikaty (max 10 punktów)
 • pytanie otwarte (max 10 punktów)
 
 
Pytania z bloku „uczelnia widoczna w Internecie” dotyczyły przede wszystkim charakteru witryny uczelni, częstotliwości prowadzonych aktualizacji, sposobów monitorowania ruchu internautów oraz przeprowadzonych modernizacji strony.
W ramach „nowoczesnych technologii wykorzystywanych w dydaktyce” pytano o urządzenia wspierające proces dydaktyczny (notebooki, tablice interaktywne, odtwarzacze multimedialne, itp.), wykorzystywanie podczas zajęć nowoczesnych technologii (gry symulacjne, wirtualne światy, portale, czaty, blogi), prowadzenie platformy edukacyjnej, kursów e-learning i blended learning, udostępnianie podcastów wideocastów, analizowano wyposażenie sali wykładowej i ćwiczeniowej. W kolejnym obszarze– „technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” oceniano przede wszystkim internetowy system rejestracji kandydatów, prowadzenie e-Dziekanatu, elektronicznych indeksów, wirtualny dostęp do katalogów biblioteki, czytelni oraz możliwość korzystania z internetowych wersji czasopism i dzienników.
Blok pytań dotyczący „tworzenia perspektyw zawodowych” koncentrował się na takich obszarach aktywności uczelni, jak współpraca z pracodawcami, działalność inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego, powstawanie firm spin-off, organizowanie praktyk, staży, targów pracy, dni kariery, dodatkowych kursów dla studentów, prowadzenie kierunków zamawianych oraz promowanie najlepszych studentów.

Na koniec pytaliśmy uczelnie o posiadane certyfikaty (krajowe i międzynarodowe) oraz poprosiliśmy o zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań, które nie zostały ujęte w ankiecie.