Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akademickie Centrum Karier

Akademickie Centrum Karier to jednostka uczelniana działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
Dzięki wygranemu projektowi unijnemu „ACK- Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” prawie wszystkie swoje działania realizowane w okresie 01.08.2009 – 30.09.2012 były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Obecnie ACK uczestniczy w projekcie „OLZA” – Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów.
OLZA to platforma internetowa służąca uczelniom do monitorowania losów zawodowych absolwentów. Ponadto OLZA daje też możliwość generowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcami w procesie poszukiwania pracy.
awfis.olza.edu.pl

 

 

Celem i misją ACK AWFiS jak i wszelkich biur karier istniejących na uczelniach wyższych jest zapewnienie doradztwa zawodowego, pozwalającego profesjonalnie zdiagnozować najbardziej optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej oraz dostarczenie praktycznej wiedzy i rozwinięcie umiejętności, zapewniających odpowiednie zachowanie na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę.


Twórz świadomie swoją karierę! ACK AWFiS pomoże Ci zadbać o to, abyś doszedł tam, gdzie chcesz. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się wystarczająco mocno chce.