Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akademicy na odsiecz środowisku

„Jak uczelnie mogą chronić środowisko” – to pytanie przyświeca twórcom wydawnictwa „ekoPOMYSŁY. Proekologiczne rozwiązania na wybranych polskich uczelniach, które zasługują na upowszechnienie”, które właśnie zostało udostępnione w internecie.

Okazuje się, że środowisku akademickiemu nie brakuje inwencji. W wydawnictwie opisano szereg proekologicznych rozwiązań, które od lat wprowadzają polskie uczelnie.

Zebrano przykłady zarówno z największych polskich akademii, jak i z niewielkich szkół w miastach znajdujących się poza głównymi szlakami i ośrodkami akademickimi. Wszystkie mogą stanowić inspirację dla innych.

W artykule otwierającym broszurę, Monika Helak pisze o uczelniach jako potencjalnych liderach zmian w zakresie ochrony środowiska. „Akademia jako instytucja ciesząca się społecznym poważaniem, prowadząca ważną edukacyjną i badawczą misję, mająca wielosetletnią tradycję, w wielu krajach staje się więc ważnym aktorem polityki ekologicznej” – czytamy.

Autorka prezentuje katalog ekoPOMYSŁÓW zgromadzonych w wyniku badania przeprowadzonego przez ekoKOALICJĘ na rzecz ekoUCZELNI (zapytania rozesłane do 358 szkół wyższych w ramach procedury dostępu do informacji publicznej o najważniejsze projekty odpowiadające na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i wyzwania katastrofy klimatycznej). Po przeanalizowaniu odpowiedzi powstało zestawienie praktyk i rekomendacji. Badanie pokazuje dużą różnorodność i wszechstronność działań uczelni: od ustanowienia pełnomocników do spraw klimatu, poprzez budowanie strategii zarządczych i organizacyjnych, wprowadzenie ekologicznego myślenia do organizacji pracy i nauki na uczelni po działania edukacyjne i prowadzenie badań naukowych.

W broszurze znajdziemy także rozmowy z naukowcami i przedstawicielami środowiska akademickiego mocno zaangażowanymi w działania proekologiczne w swoich ośrodkach.

Prof. Katarzyna Jasikowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada o klimatycznym aktywizmie akademickim na przykładzie ruchu KlimatUJ.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej wyjaśnia, czemu jego uczelnia zawdzięcza wysoką pozycję w prestiżowym międzynarodowym rankingu Green Metric, który ogłasza listę najbardziej zielonych, prośrodowiskowych uczelni na świecie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie może być inspiracją w zakresie działań proekologicznych dla wielu, także uznanych i dużych szkół w Polsce. O tym że sukces tkwi w prostocie rozwiązań i w konsekwencji przekonuje dr inż. Przemysław Malinowski, rektor uczelni.

Czwarty, pozytywny przykład pochodzi z Olsztyna. Dr Cezary Kurkowski, prezes Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która zarządza domami studenckimi na terenie Kortowa (jednego z największych miasteczek akademickich w Polsce) opowiada o tym, jakie rozwiązania proekologiczne wprowadziła w Olsztynie jego fundacja.

O tym, czym jest zielona chemia i jakie może mieć zastosowanie pisze dr Mateusz Musiejuk z UWM.

Broszurę zamyka artykuł Klaudii Gołębiowskiej o jednej z najbardziej zielonych polskich uczelni – Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikację wydała Fundacja Fundusz Pomocy Studentom i udostępniła na stronie https://ekouczelnie.pl/.