Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akcja Honorowego Krwiodawstwa – Krwiecień 2015

Po raz pierwszy Fundacja Scanmed wraz z Samorządami Studenckimi z największych ośrodków akademickich w Polsce wspólnie organizuje akcję zbiórki krwi połączoną z promocją transplantologii pod nazwą „Krwiecień 2015”.

Akcja obejmuje swoim rozmachem uczelnie z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Lublina oraz Gdańska. Współpraca ze środowiskami akademickimi jest gwarancją rzetelnie prowadzonej akcji zbiórki krwi, która przyniesie wymierną, przeliczalną na wiele litrów niezastępowalnego leku, korzyść. Ponadto zapewnione zostanie pełne bezpieczeństwo dla dawców, którzy po oddaniu krwi mogą liczyć na jej pełne, kompleksowe przebadanie.

Zważywszy, że krew jest bezcennym lekiem, którego nie da się wytworzyć syntetycznie pragniemy zagwarantować, że każdy zebrany mililitr zostanie prawidłowo zabezpieczony, zbadany i wykorzystany. Współpracujemy na tym polu z Wojskowymi i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju, które będą zbiórki krwi bezpośrednio przeprowadzać.

Zbiórce towarzyszyć będą akcje profilaktyczne organizowane przez Partnera Medycznego – Scanmed Multimedis:

      przeprowadzimy pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i BMI

      zmierzymy poziom glukozy i ciśnienie

      zapoznamy studentów oraz pracowników uczelni z tematem krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantologii

Zbiórka krwi realizowana będzie przez cały kwiecień na terenie Warszawy.  Terminy akcji (dni) są ściśle ustalone z Regionalnymi i Wojskowymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz administracją oraz najwyższymi Władzami współorganizujących Uczelni. Na każdej uczelni zostanie przeprowadzona jednodniowa zbiórka krwi połączona z akcjami profilaktycznymi kierowanymi do studentów oraz pracowników uczelni.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.krwiecien.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi harmonogram akcji, informacje o miejscach zbiórki, organizatorach oraz partnerach projektu.