Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Akcja przymiarka

Egzaminowanie kojarzy się z przepytywaniem ucznia lub studenta. Okazuje się, że może mieć jednak miejsce również odwrotna sytuacja, w której to uczeń, bądź student
egzaminuje uczelnię

Akcja przymiarka

 

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University przygotowała specjalną akcję pozwalającą wszystkim zainteresowanym na wypróbowanie uczelni zanim jeszcze na dobre rozpoczną studia. W akcji mogą wziąć udział nawet licealiści, którzy dopiero przymierzają się do matury.

 

Akcja przymiarka rusza od lutego 2009. W ramach akcji uczelnia daje możliwość wypróbowania modułu (przedmiotu) za jedyne 100zł. W projekcie Akcja przymiarka do wyboru będzie moduł Ludzie i Przedsiębiorstwa lub Podstawy Finansów. Wybrany moduł można realizować w trybie wieczorowym na który składa się 6 spotkań lub zaocznym realizowanym w systemie e-learning, na który składa się 9 spotkań.

 

Kandydaci sami mogą zdecydować, który z trybów i godzin bardziej im odpowiada. Zajęcia będą się odbywały w wybrany dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych (9.00-11.15) lub popołudniowych (17.00-20.30).

 

Osoby, które wezmą udział w akcji po ukończeniu modułu, mogą również podjąć regularne studia w POU (dotyczy tych osób, które spełniają warunki do bycia studentem – m.in. posiadają wykształcenie maturalne). Uczelnia oferuje studia na poziomie licencjackim
i BA, magisterskim i MSc, MBA, Executive MBA oraz podyplomowym w języku polskim
i angielskim. Studia w POU można realizować w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Dzięki systemowi modułowemu można dopasować tok studiów do indywidualnych możliwości i potrzeb studiującego.

 

Aby zarejestrować się na moduły (przedmioty) dostępne w ramach Akcji przymiarka należy wejść na stronę www.pou.pl/przymiarka/rejestracja/

 

 

 <

*          *            *

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów z podwójnym dyplomem – polskim Polish Open University i brytyjskim Oxford Brookes University – uczelni partnerskiej. POU jest również pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska” za unikalny system nauki przez Internet. POU, to uczelnia znana m.in. ze swej metodologii nauczania active learning, zbliżonej do tej, która
jest stosowana w Harvardzie. Oznacza to, że podczas warsztatów w rozwiązywaniu
problemów biznesowych korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki
i doświadczenia studentów. Nie ma wykładów, na których bezrefleksyjnie notuje się to, co powie wykładowca, a zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczelnia posiada trzy oddziały: w Warszawie, Krakowie i Legnicy. W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), MBA, Executive MBA oraz na studiach podyplomowych.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Rafał Piętka – specjalista ds. Public Relations

Tel.: (48 22) 843 76 92 w. 221

Fax : (48 22) 843 76 92 w.220

e-mail: rafal.pietka@pou.pl

http://www.pou.pl