Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Aktywność społeczna zwiększa szanse na rynku pracy – rusza rekrutacja do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Aktywność społeczna zwiększa szanse na rynku pracy – rusza rekrutacja do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Rozpoczyna się rekrutacja do 14. edycji programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Program kierowany jest do studentów, spośród których wyłaniani są Ambasadorzy i Ambasadorki CSR. Rekrutacja potrwa do 9 stycznia 2018 r.

Studenci zainteresowani tematem CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) i chcący rozwijać się w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu mogą już aplikować do 14. edycji programu. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie lob.org.pl/ambasadorzy-csr/rekrutacja i trwa do 9 stycznia.

Unikalny program merytoryczny

Liga Odpowiedzialnego Biznesu jest przede wszystkim programem edukacyjnym. Jego główną częścią jest program Ambasadorów CSR. W jego ramach, studenci spotykają się z praktykami biznesu z takich firm jak Orange, Henkel, BGŻ PNB Paribas czy ERGO Hestia, którzy na co dzień wdrażają CSR w swoich firmach.
W odpowiedzi na intensywny rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności, od 13. edycji program przyjął nowy kształt. Odświeżona formuła polega na osadzeniu go w ścieżkach edukacyjnych: Zrównoważony Rozwój, Zarządzanie a CSR, Miejsce Pracy i Komunikacja a CSR. Pozwala to zdobyć i przetestować w praktyce wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu jako interdyscyplinarnym i strategicznym narzędziu. Wzmacnia także pożądane przez pracodawców kompetencje zawodowe. Program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu z pewnością stwarza szansę na lepsze ukierunkowanie swojej ścieżki zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy.

Budowanie sieci kontaktów zawodowych

Networking jest zdecydowanie najważniejszym elementem Ligi. Alumni Programu często przyznają, że dzięki uczestnictwu w LOB nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, które ułatwiły im dalszą drogę zawodową. Wskazują również korzyści z umiejętności budowania koalicji, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji.

Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wywodzą się ze szkół wyższych w całej Polsce. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. I jak przyznają sami Ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich.

Więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu:

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to edukacyjny program społeczny realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który wspiera rozwój przyszłych kadr menedżerskich i promuje odpowiedzialność jako standard funkcjonowania w biznesie i w życiu.

Cele główne programu to:

  • promowanie odpowiedzialności jako standardu funkcjonowania w biznesie i w życiu
  • edukowanie na temat odpowiedzialnych praktyk firm
  • budowanie sprzyjającego klimatu społecznego wobec odpowiedzialnego biznesu

 Sposoby realizacji celów:

  • przekazywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego biznesu poprzez seminaria, spotkania z ekspertami, szkolenia i warsztaty, prezentacje dobrych praktyk
  • prezentowanie korzyści dla firm oraz dla środowiska i otoczenia społecznego wynikających z działań zgodnych z ideą odpowiedzialnego biznesu
  • przełamywanie negatywnych stereotypów na temat biznesu poprzez pokazywanie dobrych przykładów.

W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa program Ambasadorów CSR oraz Konkurs CSR. Liga Odpowiedzialnego Biznesu dociera corocznie do ok. 3000 bezpośrednich i do ok. 23 000 pośrednich odbiorców.

Kontakt z organizatorami:

Marta Górska: marta.gorska@fob.org.pl

Miłosz Marchlewicz: milosz.marchlewicz@fob.org.pl

Więcej informacji na www.lob.org.pl i facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu