Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Aktywny student = aktywny obywatel

Marzysz o pracy pedagoga? Chcesz pracować z młodzieżą? Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza cię do udziału w projekcie „Aktywny obywatel – cykl warsztatów dla samorządów szkolnych”.

Celem projektu jest budzenie aktywności społecznej młodzieży szkolnej oraz zapoznanie uczniów z rolą samorządu szkolnego. Młodzi ludzie potrzebują zachęty i inspiracji do działania, potrzebują dobrego pedagoga. Oto zadanie dla Ciebie! Fundacja im. Roberta Schumana oferuje 40 godzin szkolenia, które przygotuje cię do pełnienia funkcji trenera w zakresie aktywności społecznej i edukacji obywatelskiej. Kurs odbędzie się w Warszawie (lub okolicy), w dwóch częściach: 19-21 września oraz 28-30 września. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowana kadra z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) oraz Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Warsztaty obejmować będą zagadnienia m.in. z teorii komunikacji, psychologii rozwojowej, metod aktywizacji obywatelskiej oraz negocjacji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestniczących w projekcie. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 5 września 2007 na adres j.rozycka@schuman.org.pl.

Więcej: http://www.schuman.org.pl/