Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ALSTOM – kształtuj z nami swoją karierę!

W Polsce jesteśmy obecni od 25 lat i jako jedyna firma z branży możemy poszczycić się zdobyciem tytułu Top Employer w latach 2020, 2021 oraz 2022, które jest potwierdzeniem spełnienia przez nas najwyższych standardów dotyczących zatrudniania pracowników.

Wyślij swoje CV i dołącz do nas e-mail: rekrutacja.transport@alstomgroup.com

W Polsce działa 11 zakładów, w których zatrudniamy 4 000 osób: pracowników produkcyjnych, konstruktorów, inżynierów jakości, technologów, pracowników działów zakupów, logistyki, finansów oraz HR.

W Chorzowie, jednym z największych zakładów Firmy, zarówno konstruujemy jak i produkujemy pociągi dla naszych klientów z różnych stron świata. Pojazdy wyprodukowane w naszym oddziale można zobaczyć na liniach metra między innymi: w  Tuluzie, Dubaju i Rijadzie, a nasze pociągi jeżdżą w Holandii, Włoszech,  Belgii, Niemczech i wielu innych krajach.

Dodatkowo jako Alstom jesteśmy pionierem w zakresie produkcji pierwszego na świecie pociągu wodorowegoCoradia iLint, który jest w pełni bezemisyjny, a jedynymi uwalniającymi się z niego substancjami są: woda i para wodna.

Powstanie tego pociągu jest szansą na ograniczenie emisji CO2 oraz całkowitą dekarbonizację transportu szynowego, co potwierdza naszą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

Od 2019 roku hasłem wiodącym firmy jest „mobility by nature”, które jest odzwierciedleniem celu Alstom: „Być wiodącym innowacyjnym partnerem międzynarodowym w zakresie zrównoważonej i inteligentnej mobilności”.

Oznacza to, że chcemy rozwijać się w zrównoważony i odpowiedzialny sposób dbając o środowisko, w związku z tym angażujemy  się w nowoczesne projekty mające za zadanie sprawiać aby wizja niskoemisyjnego transportu przyszłości została wcielona w życie.

 

 

Jako firma doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwój zawodowy naszych pracowników to również nasz rozwój, dlatego pomagamy i wspieramy kształtowanie ich kariery.

Do tego celu wykorzystujemy kilka narzędzi:

Platforma MyGalaxy

Na platformie w oryginalny i ciekawy sposób przedstawiliśmy różnorodność stanowisk dostępnych w naszych oddziałach i przybliżyliśmy możliwe ścieżki rozwoju kariery w Alstom.

Poprzez kliknięcie w stanowisko, Pracownik zostaje zapoznany z zakresem obowiązków, wymaganym doświadczeniem i niezbędnymi kwalifikacjami na danym stanowisku. Graficzny obraz ścieżki kariery wytyczony jest w postaci konstelacji gwiazd.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mogą łatwo zdefiniować swoje potrzeby oraz możliwe kierunki rozwoju w Alstom – to buduje świadomość i daje poczucie realnego wpływ na trajektorię swojej kariery.

Program talentowy

Za jego pomocą zapewniamy Pracownikom możliwość realizacji swoich talentów i mocnych stron w zgodnie z ich aspiracjami zawodowymi i potrzebami Firmy.

W ramach Programu Talentowego corocznie kilkadziesiąt pracowników Alstom obejmowanych jest promocją lub progresją.

W praktyce oznacza to dla naszych Pracowników samorealizację na stanowiskach liderskich lub managerskich (promocja) lub rozwój i budowanie autonomii w zakresie kompetencji techniczno – specjalistycznych (progresja).

University Alstom

Jest to kompleksowa platforma online zwierająca interaktywne kursy on-line w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy specjalistycznej, języków obcych, a nawet certyfikowanych narzędzi w zakresie diagnozy profilu osobowości i mocnych stron.

Dzięki platformie, Pracownicy Alstom w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, w świadomy sposób rozwijają swoje kompetencje.

To jeszcze nie koniec innowacji, które chcemy wprowadzić w życie, dlatego poszukujemy kreatywnych, ciekawych świata osób, którym zależy na otaczającym nas świecie i środowisku.

Jeśli jesteś właśnie taką osobą, a dodatkowo lubisz się uczyć  i chcesz pracować w środowisku międzynarodowym – dołącz do nas!

Organizujemy płatny program stażowy dla studentów we wszystkich naszych działach:

  • Dział Produkcji
  • Dział Inżynieringu
  • Dział Industrializacji
  • Dział Testów
  • Dział Utrzymania Zakładu
  • Dział Logistyki
  • Dział Zakupów
  • Dział Finansów
  • Dział HR
  • Dział EHS

Czekamy na Twoje CV :slightly_smiling_face:

e-mail: rekrutacja.transport@alstomgroup.com

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://www.alstom.com/pl/alstom-w-polsce