Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

ALSTOM ZWUS rozpoczyna strategiczną współpracę z Politechniką Krakowską  

Alstom ZWUS, lider w zakresie produkcji i instalacji systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozpoczyna strategiczną współpracę z Politechniką Krakowską. Porozumienie firmy z uczelnią dotyczy współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Pozwoli wzmacniać inżynierskie kompetencje studentów PK i realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, związane z systemami sterowania ruchem kolejowym.

Umowa o współpracy zakłada m.in. organizowanie przez ALSTOM praktyk i stażów dla studentów PK, proponowanie tematów do prac dyplomowych i projektów inżynierskich, realizowanych przez studentów, udział ekspertów firmy w tworzeniu  programów kształcenia na kierunkach studiów i specjalnościach związanych z działalnością firmy (m.in. środki transportu i logistyka, transport, elektrotechnika i automatyka, specjalności: inżynieria pojazdów szynowych, cyberbezpieczeństwo, transport kolejowy), wykłady kadry inżynierskiej Alstom ZWUS w ramach zajęć dydaktycznych na  PK, organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań integracyjnych, prezentacji zasobów infrastrukturalnych i dydaktycznych partnerów porozumienia. Otwiera ono także możliwości stałej wymiany wiedzy, doświadczeń i kompetencji pomiędzy ekspertami ALSTOM ZWUS i Politechniki oraz współpracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a także promocji osiągnięć związanych z rozwojem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Politechnika Krakowska oferuje także możliwość prowadzenia kształcenia dla pracowników firmy na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych czy w ramach dedykowanych kursów i szkoleń. Ze strony uczelni we współpracę zaangażowane będą Wydziały: Mechaniczny, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Informatyki i Telekomunikacji.

Porozumienie o współpracy podpisali Krzysztof Struzik, członek zarządu Alstom ZWUS i Alfred Kurkowski (prokurent firmy) oraz prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK i prof. Dariusz Bogdał, prorektor uczelni ds. nauki. W spotkaniu oficjalnie inaugurującym kooperację, które odbyło się w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, udział wzięli: Adam Juretko, dyrektor zarządzający ALSTOM ZWUS, Karol Skrobol, dyrektor inżynierii ALSTOM ZWUS, Aneta Juretko, specjalista ds. planowania, w tym współpracy z uczelniami, Alina Grabowy (Site HR Director ALSTOM. Uczelnię reprezentowali: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK i dr inż. Grzegorz Kaczor (obaj z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK) oraz dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (WIL).

We współpracy z firmą ALSTOM ZWUS, światowym liderem rozwiązań technicznych w branży kolejowej, Politechnika Krakowska będzie realizowała działania w obszarze dydaktycznym i naukowo-badawczym. Obu stronom przyniosą one korzyści. Dzięki lepszemu poznaniu potrzeb przedsiębiorstwa o globalnej marce będziemy mogli rozwijać i udoskonalać ofertę edukacyjną uczelni, zwłaszcza w obszarze kształcenia wykwalifikowanej kadry inżynierskiej dla branży kolejowej w ramach prowadzonej już na PK specjalności dualnej „inżynieria pojazdów szynowych – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. – Możliwość realizacji staży czy praktyk studenckich w firmie AlSTOM to dla naszych studentów niepowtarzalna szansa na uczenie się od najlepszych. Z kolei współpraca naszych naukowców i ekspertów firmy da obu stronom możliwość wzajemnego wparcia merytorycznego i będzie szansą na realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Fot. Jan Zych, PK. Spotkanie inaugurujące współpracę PK z ALSTOM ZWUS.
Od lewej: dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (WIL PK), dr inż. Grzegorz Kaczor (WM PK), dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK (WM PK),  dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, prorektor PK ds. kształcenia i współpracy z zagranicą,  Adam Juretko, dyrektor zarządzający ALSTOM ZWUS, Karol Skrobol, dyrektor inżynierii ALSTOM ZWUS, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, Alina Grabowy (Site HR Director ALSTOM), Aneta Juretko, specjalista ds. planowania oraz współpracy ALSTOM z uczelniami

Alstom ZWUS od wielu lat rozwija współpracę ze szkołami wyższymi (najszerszą miał dotąd z Politechniką Śląską) i szkołami średnimi w obszarze nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Studentom stwarza m.in. możliwości połączenia nauki ze stażem zawodowym, co pozwala znacząco skrócić proces wdrażania się w realizowane przez firmę projekty. – Współpraca z Politechniką Krakowską pozwoli nam rozwijać w studentach i absolwentach studiów technicznych, informatycznych i inżynierskich kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów sterowania ruchem kolejowym. To fascynująca, niezwykle przyszłościowa i poszukiwana na rynku dziedzina wiedzy, będąca podstawą zrównoważonego transportu szynowego – podkreśla Adam Juretko, dyrektor zarządzający Alstom ZWUS Sp. z o.o. – Warto pamiętać, że kolej to dziś nie tylko nowoczesne pojazdy, które widzimy na torach, ale też złożone i coraz bardziej wymagające systemy sterowania ruchem, które zapewniają płynność i bezpieczeństwo pociągów. W Alstom ZWUS łączymy ponad stuletnią tradycję z najnowszymi innowacjami i pracą przy międzynarodowych projektach, które dają naszym ekspertom niezwykle w skali świata możliwości rozwoju zawodowego i naukowego.

Alstom to jeden ze światowych liderów w branży transportu szynowego. W oparciu o wizję niskoemisyjnej przyszłości opracowuje i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które stanowią podstawę zrównoważonego transportu. Portfolio Alstom obejmuje kolej dużych prędkości, metro, pociągi jednoszynowe i tramwaje, a także zintegrowane systemy, dedykowane usługi, infrastrukturę, signalling oraz rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. Na całym świecie w użyciu znajduje się 150 tys. pojazdów Alstom. W 2022 roku, po raz dwunasty z rzędu, spółka została uwzględniona w indeksach Dow Jones Sustainability, obejmujących podmioty z całego świata i Europy. W ubiegłym roku podatkowym Grupa odnotowała przychody na poziomie 15,5 mld euro. Główna siedziba Alstom znajduje się we Francji. Spółka działa w 70 krajach i zatrudnia ponad 74 tys. pracowników. W Polsce Alstom jest obecny od ponad 25 lat. W 9 polskich oddziałach firmy pracuje ponad 4 000 osób. Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego zakładów: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat Konstalu w Chorzowie i 100 lat zakładu ZWUS w Katowicach. Szczyci się tytułem Top Employer 2020, 2021 oraz 2022, potwierdzającym najlepsze praktyki HR zgodne z międzynarodowymi standardami Top Employers. Więcej informacji: www.alstom.com