Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ambasadorzy CSR w działaniu

Jak działają Ambasadorzy i Ambasadorki CSR? Jakie projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności mogą realizować? Tego wszystkiego dowiadywali się podczas pierwszego i drugiego spotkania w ramach programu edukacyjnego 10. jubileuszowej edycji Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu budują zaangażowani studenci i studentki, którzy działają na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Co roku 25 z nich, reprezentując uczelnie z całej Polski, zostają Ambasadorami i Ambasadorkami CSR. Pierwsze i drugie spotkanie Ambasadorów CSR odbyło się w dniach 22-23 listopada 2013 i 6-7 grudnia 2013.


Ambasadorzy CSR w ramach spotkań mogli dowiedzieć się, czy CSR rzeczywiście się opłaca, co to jest mapa CSR i jak ją opracować. Wzięli udział w warsztacie „ABC CSR”. Na zakończenie dnia na uczestników i uczestniczki czekały „Podwieczorki przy CSR”. Ich gośćmi specjalnymi byli: Justyna Januszewska, wicedyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oraz Robert Daniluk, menedżer ds. jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w firmie Lyreco.


Spotkania Ambasadorów i Ambasadorek CSR mają na celu również przygotowanie ich do realizacji działań, promujących społeczną odpowiedzialność biznesu w ich regionach. W związku z tym w tej edycji po raz pierwszy Ambasadorom CSR towarzyszą Mentorki Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Innym działaniem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest program grantowy Pracownia Działań Lokalnych CSR. Pozwala on studentom z kół naukowych pozyskać fundusze na projekty CSR. Rozstrzygnięcie pierwszej tury wniosków nastąpiło w listopadzie. Lista organizacji, które otrzymały grant TUTAJ. Kolejna tura programu grantowego trwa do 24 stycznia 2013 roku.

Organizacje, które otrzymały „duży grant”, biorą udział także w szkoleniu poświęconemu koordynowaniu projektu. Pierwsze takie spotkanie grantobiorców odbyło się w daniach 13-14 grudnia 2013 roku.

Więcej o działaniach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu na www.lob.org.pl


 
Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PGNiG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Orange

Patron honorowy:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: odpowiedzialnybiznes.pl, Onet, biznes.pl, CR Navigator, Echo Dnia, Manko. magazyn Studencki, Kariera, echodnia.eu, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, student.pl, studentnews.pl, Youngpro.pl, Students.pl

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Więcej na: www.lob.org.pl

 

fot. Adam Strumidło