Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Amerykanin rektorem polskiej uczelni

Po raz pierwszy na czele polskiej uczelni stanie obcokrajowiec. Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu zostanie dr Richard Magner i już teraz zapowiada: "Nowosądecka uczelnia będzie konkurować z uczelniami na całym świecie”.

Mianowanie amerykańskiego naukowca na rektora Wyższej Szkoły Biznesu to kolejny krok w kierunku realizacji Uczelni Nowej Generacji, której ideę wymyślił dotychczasowy rektor uczelni, dr Krzysztof Pawłowski. Celem projektu jest doprowadzenie do rozwoju uczelni, który zbliży ją do poziomu, jaki oferują wyższe szkoły za granicą. Ma w tym pomóc m.in. stworzenie „Miasteczka Multimedialnego”, skutecznego i szybkiego sposobu transferu wiedzy, technologii, innowacji z sektora nauki i szkolnictwa wyższego bezpośrednio do gospodarki.
 
Dr Richard Magner to wieloletni menadżer amerykańskiego oddziału firmy MOTOROLA. Obecnie dziekan Wydziału Zarządzania (College of Management and Business) amerykańskiej uczelni National-Louis University w Chicago.
 
Dotychczasowy rektor – dr Krzysztof Pawłowski obejmie nową funkcję – Prezydenta WSB-NLU, która będzie w uproszczeniu jednoosobową Radą Nadzorczą Uczelni oraz zostanie przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek będących własnością WSB-NLU, działających w ramach projektu „Miasteczko Multimedialne”.

Zobacz więcej informacji z działu studia >>