Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Amgen Scholars – program badawczy dla młodych naukowców

Na początku listopada rusza nabór do piątej edycji Amgen Scholars.

W ramach programu studenci z Polski mogą prowadzić projekty badawcze na jednej z najlepszych uczelni w Europie: na Uniwersytecie  Cambridge (Wielka Brytania), w Instytucie Karolinska (Szwecja) lub na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

Aplikacje mogą składać studenci kierunków ścisłych, takich jak: medycyna, farmacja, biologia, biotechnologia, bioinżynieria, itp.

Program adresowany jest do osób ambitnych, z dobrymi wynikami w nauce. Budżet Amgen Scholars wynosi ponad 34 mln dolarów i jest to jedna z najbardziej prestiżowych inicjatyw naukowych tego typu. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie, a jedynymi kryteriami uczestnictwa są: wiedza, umiejętności i zaangażowanie.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz aplikacyjny oraz przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe.

Więcej informacji na stronach:
www.amgenscholars.eu
www.amgen.pl/amgen-scholars-lft.html