Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

AMGEN

Dzięki Europejskiemu Programowi Naukowemu AMGEN (Amgen Scholars Europe Programe ASEP) studenci mają możliwość zdobywania doświadczeń w najlepszych jednostkach badawczych mając możliwość pracy na najnowszym dostępnym sprzęcie badawczym.

ASEP jest nową inicjatywą firmy Amgen powołaną do życia w 2006 roku. Europejski ASEP powstał po sukcesie jego amerykańskiej edycji. Jej koszt to 2,5 mln.
$. Program ten pozwala studentom biologii, bioinżynierii i chemii brać udział
w projektach badawczych pod kierunkiem światowej klasy naukowców.
 
W 2009 roku 59 uczestników programu reprezentuje 35 uczelni z 15 różnych krajów: Bośnia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Finlandia, Polska, Rosja, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.
 
Tegoroczna edycja po raz pierwszy była organizowana w Polsce. Siedmiu polskich studentów (6 studentek, 1 student) z uniwersytetów medycznych
i wydziałów biochemicznych miało możliwość wyjazdu do najlepszych uczelni zajmujących się biotechnologią, chemią i biologią: Cambrige University, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Instytut Karolinska w Szwecji.
 
Sympozjum inaugurujące program rozpocznie się konferencją w Cambridge trwającą od 16 do 19 września. To wspaniałe pole wymiany informacji z innymi studentami zainteresowanymi tym obszarem jak również z najlepsza światową kadrą naukową. To również doskonałe miejsce na networking, nawiązanie relacji, które mogą w przyszłości dać wspaniałe rezultaty.
 
 
Główne zadania programu ASEP:
 
W Amgenie wierzymy, że naszym celem jest stworzenie i zainspirowanie nowej kadry naukowej. Nasza fundacja ma na celu poprawę jakości nauczania matematyki
i innych przedmiotów ścisłych.
 
Do 2010 szacujemy, że nasz program ukończy około 1000 absolwentów w Europie
i w USA. Część uczestników pierwszych kursów jest już w trakcie pisania doktoratów na wydziałach medycznych i biotechnologicznych najlepszych światowych uniwersytetów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostki akademickie uczestniczące w programie
 
Europa
Universytet Cambridge, United Kingdom
Karolinska Institutet, Szwecja
Ludwig-Maximilians-Uniwersytet München, Niemcy
 
Stany Zjednoczone Ameryki
California Institute of Technology
Columbia University/Barnard College
Howard University
Massachusetts Institute of Technology
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, San Francisco
University of Washington