Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Amnestia maturalna ważna jeszcze w tym roku

Zeszłoroczna amnestia obowiązuje również i w tym roku, pomimo jej niezgodności z Konstytucją. Na całe szczęście maturzystów, którym w tamtym roku powinęła się noga, ich świadectwa maturalne wydane na mocy amnestii są nadal ważne.

We wrześniu 2006 Minister Edukacji wydał rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa maturalnego dla osób, którym nie udało się uzyskać minimalnej ilości punktów choć z jednego z przedmiotów egzaminacyjnych. Od 16 stycznia 2007 z chwilą wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego „amnestia” okazała się być niezgodną z Konstytucją. Dziś na miesiąc przed maturą niezgodność istnieje nadal, ale amnestia pozostaje. Czyli, jak w roku ubiegłym, maturę zda także ten uczeń, który nie zaliczy jednego z przedmiotow egzaminacyjnych na minimalną ilość punktów, a średni wynik z obowiązkowych egzaminów ustnych i pisemnych wyniesie co najmniej 30% możliwych do uzyskania.