Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Association of MBAs reakredytowało program MBA POU

Association of MBAs reakredytowało program MBA prowadzony przez Polish Open University.

Prorektor Joseph Donnelly i Dyrektor Strategiczny POU Gregory Ward odebrali z rąk Sir Paula Judge’a (President Association of MBAs), akredytację na kolejne 5 lat. Akredytacja Association of MBAs jest wyrazem uznania jakości i organizacji kształcenia dla programu MBA, przejrzystości stosowanych procedur oraz wysokiej klasy kadry.
 
Akredytacja Association of MBAs to dla uczelni certyfikat światowej jakości i najwyższego poziomu kształcenia. Pracodawcy zatrudniający absolwentów programów posiadających tę akredytację mogą mieć pewność, że są to osoby, które otrzymały edukację biznesową na najwyższym poziomie.
 
Proces akredytacyjny jest bardzo rygorystyczny. W procesie akredytacji dokonywanej przez Association of MBAs każda uczelnia i każdy program MBA jest oceniany w odniesieniu do zestawu kryteriów opracowanych przez stowarzyszenie. Wchodzący w skład komisji wybitni przedstawiciele środowisk akademickich i biznesowych dbają o ciągłą aktualizację tych kryteriów, aby dostosować je do zmian zachodzących w biznesie i praktyce zarządzania.
 
POU po raz pierwszy otrzymała akredytację studiów MBA oraz została członkiem Association of MBAs w 2002 roku. To pierwsza polska uczelnia, która została przyjęta do grona instytucjonalnych członków Association of MBAs (Londyn).
 
Association of MBAs (AMBA) – to renomowana i jedna z najbardziej prestiżowych instytucji akredytacyjnych na świecie. To międzynarodowe stowarzyszenie akredytujące programy MBA i instytucja zrzeszająca 152 najlepsze uczelnie biznesowe, kształcące w zakresie studiów MBA z 68 krajów. Stowarzyszenie Association of MBAs pracuje nad ustanowieniem trójstronnej sieci kontaktów w celu ciągłego polepszania komunikacji między swoimi członkami, pracodawcami i czołowymi uczelniami biznesowymi. Association of MBAs oferuje możliwość członkostwa dla absolwentów i studentów. Obecnie zrzesza 9000 członków mieszkających w 88 krajach.
 

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów z podwójnym dyplomem – polskim Polish Open University i brytyjskim Oxford Brookes University – uczelni partnerskiej. POU jest również pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska” za unikalny system nauki przez Internet. POU, to uczelnia znana m.in. ze swej metodologii nauczania active learning, zbliżonej do tej, która jest stosowana w Harvardzie. Oznacza to, że podczas warsztatów w rozwiązywaniu problemów biznesowych korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki i doświadczenia studentów. Nie ma wykładów, na których bezrefleksyjnie notuje się to, co powie wykładowca. Uczelnia posiada trzy oddziały: w Warszawie, Krakowie i Legnicy.
W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), MBA, Executive MBA oraz na studiach podyplomowych.