Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Atom dla Nauki

Program „Atom dla Nauki” jest elementem ogólnopolskich działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez PGE EJ 1 w ramach kampanii "Świadomie o Atomie".

Jest on skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej, zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. Założeniem zainaugurowanego przed rokiem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin do pogłębiania wiedzy na tematy związane z energetyką jądrową. 

 
Cele programu:
 
  • Kształtowanie w środowisku studentów i kadry naukowej wiedzy o energetyce jądrowej
  • Promocja młodych naukowców
  • Budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej

 Elementy programu:
 

  • Konkursy

Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac z różnych dziedzin nauki, które poruszają temat energetyki jądrowej. Osobne konkursy są organizowane dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej.

W przypadku studentów rywalizacja polega na rozwiązaniu zadania problemowego, dotyczącego jednej z wybranych kwestii, w tym m.in. polityki energetycznej, ekonomii, socjologii, komunikacji społecznej, turystyki, fizyki, prawa i radiobiologii.

Konkurs dla absolwentów jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym, które już od 16 lat wybiera najlepszą pracę magisterską z zakresu atomistyki. Formuła konkursu została w zeszłym roku znacząco poszerzona i obecnie obejmuje również prace licencjackie i inżynierskie, a także doktorskie. Jury ocenia również prace z dziedzin nietechnicznych.

Szerokie ujęcie kwestii związanych z energetyką jądrową dotyczy również konkursu dla doktorantów i kadry naukowej organizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.  W tym przypadku nagradzane są najlepsze publikacje naukowe.

 
  • Dzień z Atomem dla Nauki

„Dzień z Atomem dla Nauki” to nazwa cyklu spotkań ze studentami, które dotyczą zagadnień związanych z energetyką jądrową. W tym roku akademickim zostaną one zorganizowane na 10 uczelniach wyższych w całej Polsce. Najważniejszym elementem inicjatywy są otwarte wykłady, które poprowadzą wybitni naukowcy z różnych dziedzin. Towarzyszyć im będzie bogaty program wydarzeń specjalnych, obejmujący m.in. pokazy filmowe. Na kampusach pojawią się także interaktywne stoiska naukowo-dydaktyczne .

 
  • Programowa współpraca z uczelniami

W ramach programu „Atom dla Nauki” spółka PGE EJ 1 podpisała porozumienie o współpracy w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Wkrótce do porozumienia dołączy również Politechnika Gdańska. 

 

Więcej informacji o programie i konkursach znajdziesz na stronie: http://www.swiadomieoatomie.pl/atom-dla-nauki/konkursy