Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Atrakcyjna telewizja – ATVN (Akademicka Telewizja Naukowa) – http://www.atvn.pl/

Utworzenie, zorganizowanie i utrzymanie w ruchu internetowej, multimedialnej platformy wymiany myśli polskich naukowców z naukowcami z całego świata oraz propagowanie na świecie polskiej nauki, osiągnięć naukowych i ludzi, którzy tę naukę tworzą – to założenia i misja ATVN. Misją ATVN jest także promowanie nauki w Polsce, poprzez udostępnienie wiedzy o niej jak najszerszej rzeszy społeczeństwa.

 

ATVN (Akademicka Telewizja Naukowa) o początkowej nazwie UTVN (Uniwersytecka Telewizja Naukowa), jest autorskim projektem Krystyny Rudowskiej, zgłoszonym i przyjętym do realizacji w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW w styczniu 2002 r. Nadawanie programów ATVN rozpoczęła 1 października 2002 roku na stronie www.atvn.pl.
ATVN adresowana jest do wykształconej części społeczeństwa, zainteresowanej rozszerzaniem własnych horyzontów myślowych. Celem ATVN jest informowanie na bieżąco jak najszerszej rzeszy odbiorców o rozwoju nauki oraz osiągnięciach naukowców w Polsce. ATVN jest całodobowym kanałem telewizyjnym o profilu naukowym, emitowanym przez Internet. Bloki programowe trwające około 30 minut, są powtarzane przez całą dobę, obejmując w ten sposób wszystkie strefy czasowe. Programy przygotowywane są w polskiej wersji językowej, a niektóre z nich udostępniane również w lektorskiej wersji angielskiej.
ATVN zrealizowała i wyprodukowała w ramach projektu ICMAITN oraz przy wsparciu KBN i UW ponad kilkaset programów. Powstało wiele cykli tematycznych, na przykład na zlecenie Komitetu Badań Naukowych (KBN) – „Autoportrety Naukowców i Artystów Polskich” i „Nowoczesna Farmacja”, a dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego cykl pt. „Wykłady na nowe tysiąclecie”. Doceniając międzynarodowy charakter ATVN, wielkie stacje telewizyjne i firmy produkcyjne jak np.: TVP S.A., Media Corporation, Adi Art, PFUN czy TMT, udostępniły swoje produkcje dla tej platformy.
W ramach ATVN stworzone zostało ARCHIWUM PROGRAMÓW, które w 24 godziny po emisji udostępnia wszystkie wyemitowane programy. Tu można przeczytać skróconą listę programów dostępnych w Archiwum.
O tym jakie programy są emitowane w danym miesiącu i w danym dniu informuje zamieszczona na stronie ramówka.
W marcu 2002 r. Krystyna Rudowska opracowała i zgłosiła projekt Academic Internet Television Network do 5-ego Europejskiego Programu Ramowego. Partnerem w części dotyczącej strony informatycznej projektu był mgr Wojciech Sylwestrzak (z-ca dyrektora ICM). Projekt ten zarejestrowano jako IST-2001-38635 pod Acronymem – ICMAITN, a ICM UW był koordynatorem. Projekt zakończył się w marcu 2003 r. i został bardzo wysoko oceniony przez komisję UE.
Pod koniec 2004 r. Krystyna Rudowska przygotowała projekt do 6-ego Programu Ramowego UE – „ATVN showcases the best of Good Practice Projects”, (http://atvn-eu-gp.itl.waw.pl) i dzięki temu, że znalazł się on wśród zwycięskich projektów, od marca 2005 r. ruszyła jego realizacja. W projekcie bierze udział 8 partnerów, a koordynatorem jest Instytut Łączności.