Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Audytor w świecie nowoczesnych technologii

Technologie coraz bardziej wspierają pracę audytorów. Szybki rozwój w kierunku cyfryzacji przyspieszyła dodatkowo pandemia – większość średnich i dużych firm obecnie przeprowadza badania sprawozdań finansowych w formie zdalnej. Jakie kompetencje powinien posiadać nowoczesny audytor?

Audyt to branża, która zyskuje na znaczeniu w dobie pandemii – wzrost niepewności, a także trudności w poczynieniu finansowych założeń w zmieniającej się sytuacji gospodarczej rodzą większe zapotrzebowanie na rzetelną informację, którą dostarczyć może właśnie niezależny audytor. Tę zależność podkreślali eksperci podczas XXI Dorocznej Konferencji Audytingu, organizowanej przez Polską Izbę Rewidentów, w której uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Prelegenci zauważyli również, że pandemia wpłynie także na sposób przeprowadzania audytu – w sprawozdaniach finansowych, w których do tej pory najważniejszą rolę pełniły dane „historyczne”, najbardziej istotne staną się informacje dotyczące teraźniejszości i przyszłości danej organizacji. Głównego zadania biegłych rewidentów eksperci z branży upatrują w analizowaniu przyszłych ryzyk.

Technologia w świecie audytu

Technologia poprawia jakość audytu, pozwala oszczędzać czas i lepiej analizować dane, ale nie może zastąpić umiejętności audytorów. Sektor ten korzysta jednak w procesie raportowania z automatyzacji, która obejmuje przede wszystkim czynności powtarzalne, takie jak np. kopiowanie danych pomiędzy plikami czy uzgodnienia wewnętrznych danych finansowych. Usprawnienie w ten sposób procesu raportowania pozwala z jednej strony na odciążenie samych audytorów, którzy nie muszą wykonywać najbardziej rutynowych zadań i mogą w pełni poświęcić się pracy wymagającej od nich kreatywności i szerszego spojrzenia na proces, z drugiej – pomaga sprostać rosnącym oczekiwaniom firm w zakresie raportowania. Automatyzacja pozwala na bardziej kompleksową i szybszą analizę danych, programy są wykorzystywane także m.in. do śledzenia przepływów transakcji.

 

Automatyzacja w obszarze audytu dotyczy dziś części procedur rutynowych. Możliwość uzyskania danych zebranych w ustrukturyzowany sposób pozwala audytorom na kompleksowe i całościowe spojrzenie na procesy biznesowe poszczególnych klientów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, rozwijane zarówno globalnie, jak i lokalnie, wykonują już podstawową obróbkę danych i dostosowują je do formatu, który pozwala na podejmowanie prac analitycznych przez poszczególnych członków zespołu. Jakie kompetencje są najważniejsze dla audytora poruszającego się w świecie nowych technologii?

 

Kluczowe umiejętności audytora

  1. Zdolności analityczne
  2. Umiejętność obserwacji i łączenia faktów
  3. Znajomość przepisów związanych z rachunkowością i najważniejszych aktów prawnych
  4. Wiedza na temat globalnych trendów i funkcjonowania procesów biznesowych
  5. Kompetencje miękkie, takie jak: budowanie relacji, prezentacja i autoprezentacja, perswazja, empatia, aktywne słuchanie

 

Audytor – wymagane kompetencje

Jakie oczekiwania stawia się przed kandydatami na stanowisko audytora? Według ustawy o Finansach Publicznych musi on być obywatelem UE bądź państwa, które jest członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dodatkowo musi posiadać prawa publiczne, zaświadczenie o niekaralności, a także dyplom ukończenia studiów wyższych. W tym zawodzie najchętniej widziani są absolwenci takich kierunków jak: rachunkowość, bankowość czy zarządzanie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na audytorów, część uczelni ekonomicznych umożliwia swoim studentom wyspecjalizowanie się w tym zawodzie. Branża ta nie jest zamknięta dla osób z wykształceniem humanistycznym i technicznym, warto jednak, aby tacy kandydaci potwierdzili swoje zainteresowanie ekonomią i finansami udziałem w programach praktyk lub staży czy kursem rachunkowości. Audyt to dynamicznie zmieniająca się branża, dlatego pracując w tym sektorze, trzeba także dobrze rozumieć procesy gospodarcze, ciągle poszerzać swoją wiedzę na temat tego, jak funkcjonują przedsiębiorstwa. Ważne jest śledzenie globalnych trendów oraz bardzo dokładna znajomość przepisów rachunkowych i aktów prawnych. W dobie rozwijającej się cyfryzacji i transformacji technologicznej istotna jest również bardzo dobra umiejętność obsługi komputerowej. Kluczowe pozostają kompetencje, których nie da się zastąpić za pomocą technologii. Do najważniejszych należą: dociekliwość i dobra organizacja pracy, krytyczne myślenie, słuchanie, dyskretność, proaktywność, kreatywność, umiejętność łączenia faktów i szerszego spojrzenia na proces biznesowy.

Zdolności interpersonalne

Nawet w dobie nowoczesnych technologii ważne w tej profesji są również kompetencje miękkie, szczególnie dotyczące sprawnej komunikacji. Jest ona niezbędna na każdym etapie przeprowadzania audytu, pozwala pozyskać wszystkie potrzebne informacje, a także przedstawić wyniki przygotowanego raportu. Przyszły audytor powinien doskonalić umiejętności takie jak: aktywne słuchanie, empatia, asertywność, perswazja, budowanie relacji, prezentacja i autoprezentacja, budowanie relacji, umiejętność prowadzenia dyskusji i sterowania rozmową czy rozwiązywanie sytuacji spornych. Łącząc  wiedzę, doświadczenie i kompetencje miękkie audytor staje się godnym zaufania profesjonalistą.

Zdobądź doświadczenie

Studenci, którzy myślą o związaniu swojej przyszłości z audytem, otrzymują od pracodawców szansę na sprawdzenie, czy jest to kierunek, w którym chcą się rozwijać. Firmy z tego sektora organizują płatne programy praktyk, podczas których, pracując z doświadczonymi specjalistami, uczestnicy mogą zdobyć wiedzę, doświadczenie i doskonalić potrzebne umiejętności. Pracodawcy chcą pozyskać ambitnych, kreatywnych studentów, organizując również konkursy, które wprowadzają uczestników w świat audytu, a ich zwycięzcy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody, a także cykle warsztatów. Jeśli chcesz poznać audyt od środka, branża daje Ci wiele możliwości już od pierwszych lat studiów.

 

Audyt to bardzo różnorodne stanowisko, pozwalające na współpracę z wieloma branżami, takimi jak: finansowa, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, energetyka, budownictwo i nowe technologie. To sprawia, że jest to praca pełna nowych wyzwań, umożliwiająca wieloaspektowy rozwój. Jesteś studentem kierunków finansowych i pokrewnych, masz zdolności analityczne, a ekonomia to Twoja pasja? Już na studiach zacznij zdobywać doświadczenie w audycie.