Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Badanie losów absolwentów” Politechniki Warszawskiej

Zdobycie pracy po ukończeniu studiów to jeden z najważniejszych celów, jaki stawia sobie większość studiujących, tym bardziej, że bezrobocie w Polsce ciągle utrzymuje się na poziomie ok. 13% (Egospodarka, Bezrobocie w Polsce IV 2012).

Studenci Politechniki Warszawskiej nie boją się, że zostaną bez pracy. Jak wynika z Raportu „Badanie losów Absolwentów Politechniki Warszawskiej” (przeprowadzonego przez Biuro Karier PW) „55% aktualnie zatrudnionych respondentów szukało pracy krócej niż miesiąc, 18% – od 1 do 2 miesięcy, a 11% od 2 do 3 miesięcy”. Ważnym czynnikiem, pomocnym w procesie adaptacji na rynku pracy jest, według pytanych, prestiż Uczelni wśród pracodawców oraz fakt ukończenia jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju i na świecie. Aż 89% respondentów uważa, że Politechnika Warszawska to uczelnia ciesząca się prestiżem wśród pracodawców. Podobnie wynika z tegorocznego Rankingu Rzeczpospolitej i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” na Uczelnię najbardziej przyjazną Pracodawcom.

 
Ważna wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów

Studiowanie zgodne z tzw. zasadą „3Z”(„Zakuć” – „Zdać”- „Zapomnieć”) nie jest już w modzie. A przynajmniej nie dla studentów Politechniki Warszawskiej. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że pięć lat to czas, kiedy mają szansę na nieograniczony rozwój, poprzez chociażby udział w programach stypendialnych za granicą czy staże w firmie, związanej z ich kierunkiem studiów.

Absolwenci Politechniki przyznają, że wiedza zdobyta w trakcie studiów ma swoje zastosowanie praktyczne w ich codziennej pracy, co przekłada się na satysfakcję z wykonywanych obowiązków i daje poczucie bezpieczeństwa: „Wśród osób, które wykorzystują wiedzę ze studiów w dużym i bardzo dużym stopniu jest znacznie więcej osób bardzo zadowolonych z aktualnej pracy (oceny 8-10) (76%)”.

Dowodem niech będzie też fakt, że wielu absolwentów Politechniki zajmuje stanowiska kierownicze, menadżerskie i zasiada w zarządach korporacji z branży telekomunikacyjnej, informatycznej czy budowlanej.

 

Ważna orientacja i świadomość, gdzie i jak skutecznie szukać pomocy

Niewątpliwie szybko zmieniające się warunki zewnętrzne niejako wymuszają aktywne działania wśród studentów, którzy już w trakcie nauki starają się o różnego rodzaju praktyki i staże, co pozwala im nabyć cenne doświadczenia czy umiejętności społeczne. Z obserwacji Ewy Kluczek – Woźniak, psycholog – doradcy zawodowego Biura Karier PW wynika, że „studenci świadomi są trendów obowiązujących na rynku pracy. Pomocne w tym zakresie jest uczestnictwo w rozmaitych targach pracy, czytanie portali, gazet. Równie cenne są informacje od bliskich i znajomych”.

Jak wynika z dalszej rozmowy studenci zwracają się też do Biura Karier z prośbą o pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej czy profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. (średnia ilość tego typu konsultacji zawodowych to ok. 30 miesięcznie). Dodatkowo młodzież akademicka korzysta też z możliwości, organizowanych przez Biuro Karier w porozumieniu z Programem Rozwojowym PW, „Spotkań z Pracodawcą” czy udziału w „Dniu branżowym” – kierowanym do ściśle określonej grupy studentów danych kierunków. Wszystko to służy poznaniu specyfiki pracy i warunków ubiegania się o stanowisko w firmie, pozwala także nawiązać kontakty, które mogą zaprocentować w przyszłości.