Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bal charytatywny na Uniwersytecie Śląskim

9 lutego 2011 roku o godz. 19.00 w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą. Muzyka świata”, na który zapraszają: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik.

Dochód z balu zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.

Prosimy o dokonanie wpłaty do 15 lutego 2011 r. na konto Fundacji „Uśmiech Dzieciom”: 46105012141000002337508093 z dopiskiem: bal charytatywny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, miesięcznik „Europerspektywy” oraz „Gazeta Wyborcza”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w balu oraz do wsparcia akcji!

 


Fundacja „Uśmiech Dzieciom” powstała w wyniku wieloletnich działań charytatywnych każdego z fundatorów. Działania te przejawiały się poprzez organizowanie już od 1998 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach m.in. koncertów charytatywnych połączonych z aukcją obrazów. Uzyskane w ten sposób środki zasilały budżet wielu jednostek opiekuńczych, oddziałów szpitalnych, hospicyjnych oraz organizacji non profit.

Wśród obdarowanych dotychczas można wyróżnić m.in. Dom Dziecka w Jaworznie, Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej w Katowicach, Hospicjum dla Dzieci Cordis w Mysłowicach, Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci „Skrawek Nieba”.

Program „Szpitale z uśmiechem”

Realizacja dziecięcych marzeń to bezcenny dar w obliczu choroby, bólu i rozłąki z bliskimi.

Zastąpienie zwykle szarych szpitali, czy oddziałów dziecięcych w barwną bajkową krainę nie tylko poprawi wizerunek ale co najważniejsze pozytywnie wpłynie na rozwój i przebieg leczenia.

Program „Kącik Małego Pacjenta”
Założeniem programu jest stworzenie w przychodniach dziecięcych poczekalni, w której dzieci przed wizyta lekarską mogłyby spędzić czas, bawiąc się i rysując, nie myśląc o czekającym ich, często stresującym badaniu. Atmosferę miłej zabawy i ciepłego, przyjaznego otoczenia maluch z pewnością wspominałyby pozytywnie.