Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

BANK.pl – o bankowości warto wiedzieć więcej

Nowy portal o bankowości i finansach

Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego Informacji uruchomiło nowy portal finansach bankowości: BANK.pl. Serwis będzie dostarczać użyteczną wiedzę świecie finansów, która pomoże podejmować trafne decyzje bankierom, ekonomistom oraz wszystkim osobom zainteresowanym efektywnym obrotem pieniądza budowaniu siły własnej, sektora bankowego całej gospodarki. kolejnych miesiącach strona będzie sukcesywnie rozbudowywana nowe sekcje tematyczne narzędzia.

BANK.PL zastępuje dotychczasową markę aleBank.pl. Nie jest jednak jedynie zmiana nazwy. Rozwinięto linię redakcyjną funkcjonalności, całość zaprezentowano atrakcyjnej szacie graficznej. rezultacie powstał nowoczesny portal nowym layoutem większą koncentracją na tematyce bankowej finansowej, tworzony ramach ścisłej współpracy redakcją Miesięcznika Finansowego BANK.

Po znaczących zmianach Miesięczniku Finansowym BANK, wprowadzonych dwa lata temu, teraz prezentujemy nowy portal finansowy dla profesjonalistów oraz pasjonatów tematyki finansów. Wspólnie mamy ambicję być podstawowym źródłem informacji dla kadry kierowniczej pracowników sektora bankowego, ekspertów, ekonomistów, regulatorów, środowiska naukowego, liderów opinii oraz osób zainteresowanych gospodarką finansami” – wskazuje Paweł Minkina, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego Informacji.

Obserwowane zmiany technologiach, finansach bankowości niezwykle dynamicznie wpływają na naszą rzeczywistość. Wiele nich będzie decydowało realiach gospodarczych kolejnych dekad. Dziś nie znamy jednoznacznych odpowiedzi na tak podstawowe pytania, jak chociażby przyszłość ekologiczna, bezpieczeństwo regionów krajów, rozwój energetyki czy kierunek obserwowanej rewolucji przemysłowej.

Konieczność predykcji przyszłości jest wpisana DNA bankowości, trafne decyzje finansowe wymagają szerokiej wiedzy, analizy myślenia wykraczającego poza standardowe ramy. Finansowanie projektów, zarówno tych największych, jak tych rodzących się przysłowiowym garażu, jest wynikiem kompleksowego monitorowania zachodzących zmian. Świat finansów opiera się więc na dewizie, że warto wiedzieć więcej gospodarce bankowości, co jest szczególnie tak dynamicznie zmieniających się realiach ekonomicznych, jakie obserwujemy obecnie.

Prezentacja poglądów, opinii, analiz oraz badań środowiska bankowego, opisywanie zachodzących zmian sposób przekrojowy, poszukiwanie omawianie tematów problemów, które zadecydują realiach gospodarczych przyszłości – to kierunek rozwoju nowego portalu BANK.PL.

„Chcemy odróżniać się od większości portali tematyce ogólnogospodarczej, naszą ambicją jest prezentacja treści tematów przyciągających inspirujących liderów bankowości, technologii ekonomii” – mówi Robert Lidke, redaktor naczelny BANK.pl.

Zmiany oznaczają poszerzenie grupy autorów oraz wprowadzenie unikalnych treści miesięcznika, jakimi są m.in.: wywiady prezesami największych polskich banków, uznanymi autorytetami naukowymi zajmującymi się branżą bankową, cenionymi ekonomistami analitykami finansowymi, także artykuły komentarze ekspertów instytucji organizacji związanych sektorem bankowym.

BANK.PL publikuje rzetelne, obiektywne, sprawdzone informacje. Prezentuje raporty, analizy, komentarze przygotowane przez uznanych ekspertów prawa bankowego, finansistów, ekonomistów, analityków rynków finansowych, specjalistów IT. BANK.PL to także szerokie, dogłębne relacje omówienie konferencji branżowych organizowanych dla środowiska bankowego m.in. przy udziale Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego Informacji, Centrum AMRON, Warszawskiego Instytutu Bankowości, jak również innych instytucji organizacji związanych rynkiem finansowym sektorem technologicznym. To również artykuły komentarze ekspertów instytucji organizacji związanych sektorem bankowym.

Zapraszamy na www.BANK.pl