Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Banki spółdzielcze na świecie

Banki spółdzielcze należą do niezwykle licznej i zróżnicowanej pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym grupy banków funkcjonujących w Europie od ponad 150 lat.

Współczesne spółdzielcze grupy bankowe w Europie należą do jednych z najszybciej rozwijających się segmentów sektora bankowego i rynku finansowego. Ich dynamiczny rozwój spowodowany jest stabilnymi podstawami w postaci stosunkowo licznej grupy pojedynczych banków tworzących całą strukturę, a także silnej więzi członków (udziałowców), tworzących podstawy sprawnego funkcjonowania struktur organizacyjnych.

Wszystkie te cechy i uwarunkowania świadczą jednoznacznie, że banki spółdzielcze stały się trwałym elementem funkcjonującego rynku finansowego nie tylko w skali pojedynczych krajów, ale także na rynkach międzynarodowych, jako banki uniwersalne, świadczące szeroki i różnorodny zakres usług. Znaczenie bankowości spółdzielczej jest zróżnicowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Najwyższy udział w rynku pod względem sumy bilansowej mają banki spółdzielcze w Finlandii, Holandii i Austrii. Banki spółdzielcze w większości krajów Unii Europejskiej mają duże znaczenie w systemie finansowym, a w wielu przypadkach są wiodącymi grupami bankowymi oraz zajmują wysoką pozycję w światowych rankingach instytucji finansowych. Przykładem mogą być grupy: OKO Bank, RabobankNederland,CreditAgicole oraz DZ Bank.

W Polsce jedną z wiodących grup bankowych jest Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszająca ponad 200 Banków Spółdzielczych, działających na terenie niemal całego kraju. Placówki Banków Spółdzielczych SGB można znaleźć zarówno w dużych miastach, a także w średnich i małych miejscowościach. Zrzeszone w SGB Banki Spółdzielcze nieustannie zwiększają obszar działalności handlowej, oferując usługi za pomocą niemal 1.800 placówek oraz elektronicznych kanałów dostępu.

Autor: dr Urszula Wiśniewska